Finanšu ministrijai jauni plāni mājokļa nodoklim

Nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokļiem un dzīvojamām mājām - 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Ar nodokli neapliekamā vērtība - 5000 latu, kas ar šo likmi tādējādi būtu 75 lati.

Šāda atlaide gan būtu tikai tiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, kuras īpašnieki ir deklarējuši pastāvīgās dzīvesvietas. Par citiem dzīvokļiem vai privātmājām, kurus izīrē vai kurās neviens pastāvīgi nedzīvo, būtu jāmaksā visa aprēķinātā nodokļa summa.

Reizē īpašnieki maksātu nodokli par zemi - 1,5% no zemes kadastrālā novērtējuma. Šis ir pats jaunākais nekustamā īpašuma nodokļa plāns, kurš iezīmēts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu dokumentā, kurš 17. jūnijā iesniegts saskaņošanai Ministru kabinetā.

Pamatnostādnēs redzamais piedāvājums dzīvojamo māju aplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli būtībā ir viens no trim jau agrāk Starptautiskā valūtas fonda (SVF) piedāvātajiem variantiem. Tiesa, sākumā SVF ieteiktā nodokļa atlaide bija 71 lats. Šī esot precizētā un ar SVF saskaņotā atlaide.

Latvijas ziņas