Ienākumus cer legalizēt ar nodokli 1

Valstij līdz šim neuzrādītos ienākumus personas varēs legalizēt, nomaksājot 15% lielu iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Par 15% nodokļa likmes piemērošanu fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu legalizēšanai
vakar, apstiprinot Finanšu ministrijas (FM) koncepciju, vienojusies valdība.  

Līdz šim nedeklarētos ienākumus personas varēs legalizēt tikai vienu reizi, un tas būtu paveicams
vienlaikus ar sākumdeklarēšanos 2012. gada sākumā. Valdības akceptētais risinājums
ienākumu legalizēšanai paredz, ka fiziska persona no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012.
gada 1. aprīlim deklarē līdz šim nedeklarētos ienākumus, kas gūti līdz 2007. gada 31.
decembrim, par to samaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 15% likmes.

 

Nekādas kavējuma naudas vai citas sankcijas, ja vien pret konkrēto personu jau nav sākti tiesu
darbi, netikšot piemērotas. Tātad - vienīgās sankcijas par nereăistrētā darbībā gūtiem ienākumiem būs nodoklis. Ienākumu legalizēšana gan neattieksies uz valsts amatpersonām. Jāpiebilst, ka sākotnēji ienākumu legalizēšanai piemērojamā likme tika plānota 10%.

Komentāri 1

Latvijas ziņas