Invalīda kopšanas pabalsts būs 150 lati

Lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti materiālo situāciju, Labklājības ministrija rosina no 2009.gada 1.janvāra līdz 150 latiem paaugstināt pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Tas nozīmē, ka no nākamā gada šis pabalsts tiks paaugstināts no 100 līdz 150 latiem mēnesī. Kopš 2008.gada 1.janvāra bērna invalīda kopšanas pabalsta apmērs ir 150 lati mēnesī. Savukārt pašlaik, pārsniedzot 18 gadu vecumu, invalīdiem ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, par 50 latiem samazinās valsts sociālo pabalstu veidā sniegtais valsts atbalsts.

Tāpat arī tiks palielināts pabalsts ģimenēm, kas audzina bērnu invalīdu. Paredzams, ka no 2009.gada 1.janvāra piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu paaugstināt līdz 75 latiem mēnesī iepriekšējo 50 latu vietā. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas radītājiem, 2008.gada jūlijā piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu tika izmaksāta par 7 561 bērnu.
 

Latvijas ziņas