Īrijas piesārņotā gaļa uz Latviju nav vesta

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori, veicot plānveida pārbaudes pārtikas izplatīšanas uzņēmumos, īpašu uzmanību pievērsīs gaļas un gaļas produktu izcelsmes valstij, jo Pārtikas un lopbarības ātrās brīdināšanas sistēmā ir publicēta Īrijas kompetentās uzraudzības iestādes informācija par paaugstinātu dioksīnam līdzīgo vielu polihlordifenilu (PHD) piesārņojumu lopbarības un gaļas paraugos vairākās Īrijas saimniecībās.

Īrijas uzraudzības iestāde ir konstatējusi lopbarības paraugos un cūkgaļā, kas noteiktās Īrijas saimniecībās ražota pēc 1. septembra. Piesārņojuma līmenis 100 reizes pārsniedz pieļaujamo normu. Ziņojumā minētas vairākas valstis, tai skaitā Igaunija, uz kurām piesārņotā gaļa un gaļas produkti no Īrijas tikuši eksportēti. Latvija šo valstu sarakstā nav.

„Neskatoties uz to, ka Latvija nav to valstu vidū, uz kurieni piesārņotie produkti eksportēti, Pārtikas un veterinārais dienests jau ir sācis tirdzniecības vietu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka piesārņotie produkti nav mūsu veikalu plauktos. Bez šaubām, sekosim līdzi notikumu attīstībai, lai nepieciešamības gadījumā, nekavējoties reaģētu”, saka PVD ģenerāldirektors Mareks Samohvalovs.

PVD inspektoru uzdevums šobrīd ir pārbaudīt tirdzniecībā pieejamās gaļas izcelsmes valsti, kā arī noskaidrot, vai Latvijas gaļas produktu ražošanas uzņēmumos nav ražoti gaļas produkti no piesārņotās gaļas. Ja izrādīsies, ka izcelsmes valsts šādiem produktiem ir Īrija, inspektori veiks papildus pārbaudes, noskaidrojot, vai gaļa ir ražota pēc 1. septembra, kādās Īrijas fermās tā ražota un, nepieciešamības gadījumā, tiks ņemti paraugi un nosūtīti laboratoriskai izmeklēšanai uz PVD Nacionālo diagnostikas centru, lai pārliecinātos, ka gaļa nav piesārņota.

Latvijas ziņas