Izmaiņas sociālajā jomā līdz ar nākošo gadu

Pilnveidojot Labklājības ministrijas īstenoto valsts sociālo politiku nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomās, no nākamā gada 1.janvāra stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas.

No 2009.gada 1.janvāra:

minimālā darba alga paaugstināsies no 160 līdz 180 latiem,
no 50 latiem līdz 75 latiem mēnesī tiks paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem kopš bērnības. Saskaņā ar LM aprēķiniem pabalstu 2009.gadā varētu saņemt 9936 invalīdi kopš bērnības;
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu palielināsies no 50 līdz 75 latiem mēnesī. Plānots, ka piemaksu 2009.gadā varētu saņemt 7800 cilvēki.
piemaksa pie vecuma pensijas palielināsies no 0,40 līdz 0,70 Ls (par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts par periodu līdz 1996.gadam). Plānots, ka piemaksu saņems 470 tūkstoši vecuma pensijas saņēmēju;
pie invaliditātes pensijas noteikta piemaksa 0,70 Ls apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1996.gadam. Plānots, ka piemaksu 2009.gadā saņems 67 tūkst. invaliditātes pensijas saņēmēji;

Latvijas ziņas