Izstrādā kadastrālo vērtību bāzi

Latvija 

Izstrādāta kadastrālā vērtību bāze 2011.gadam.

Tieslietu ministrijas administratīvā departamenta pārstāve Laura Pakalne skaidro - ar jaunajiem noteikumiem plānots apstiprināt ne tikai no jauna izstrādātās bāzes vērtības, korekcijas koeficientus un lauku nekustamo īpašumu grupas vērtību zonējumus, bet arī visu pārējo nekustamo īpašumu grupu vērtību zonējumus, kas izstrādāti no 2007. līdz 2009.gadam, un inženierbūvju bāzes vērtības, kas izstrādātas 2010.gadā atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumiem. “Tās ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes, dzīvojamo māju apbūves, rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves, komercobjektu apbūves zonējumi un citi. Plānots apstiprināt arī ēku un inženierbūvju tipu bāzes vērtības. Sīkāku informāciju var gūt mājas lapā “www.vzd.gov.lv”,  “www.mk.gov.lv”. Kadastrālo vērtību bāze kadastrālās vērtēšanas vajadzībām jāpiemēro no 2011.gada 1.janvāra,” saka L.Pakalne.

Latvijas ziņas