Jaunsardze aicina pulkā

Sākoties jaunajam mācību gadam, Jaunsardzes centrs sāk aktīvu jaunsargu uzņemšanu un apmācību visos Latvijas novados jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Apgūstot Jaunsargu mācību programmu, jaunieši tiek izglītoti pilsoniskās apziņas izpratnē, militārajā un dzīves mācībā.

Atkarībā no interesentu vecuma un vēlmēm Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs piedāvā jauniešiem iespēju iepazīt karavīra īsto ikdienu un sniedz zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas savas valsts aizstāvim. Turklāt Jaunsardzes centrs apmāca jaunsargus arī tūrismā un orientēšanās sportā, dabas aizsardzībā, pirmās palīdzības sniegšanās, navigācijā un kuģu uzbūvē, dažādu sakaru līdzekļu izmantošanā, kā arī piedāvā piedalīties aizraujošos pasākumos un sacensībās Latvijā un ārzemēs, uzturēties brīvā dabā, tikties ar saviem vienaudžiem no dažādiem Latvijas novadiem, piedalīties dažādos piedzīvojumos un būt par līderi jaunajiem jaunsargiem.

Jaunsardzes kustība ir Aizsardzības ministrijas vadīta un finansēta Latvijas jauniešu interešu izglītība, kuru realizējot, jauniešiem tiek veidota pilsoniska apziņa un izpratne par demokrātisku sabiedrību, vienlaicīgi izglītojot jauniešus valsts aizsardzības jomā. Jaunsardzē iesaistījušies vairāk nekā 7300 jaunieši no visiem Latvijas novadiem.

Detalizētāka informācija par Jaunsardzi: www.jaunsardze.gov.lv, novados: Rīgā – 67373566, 26015672, Zemgalē– 63021490, 26166061, Vidzemē – 64124589, 26166062, Latgalē – 64622813, 26166063, Kurzemē – 63222860, 26166064, e-pasts: [email protected].

Latvijas ziņas