KNAB vairs nevēlas pārbaudīt amatpersonu deklarāciju patiesumu

Kā karstu priekšmetu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Valsts
ieņēmumu dienests (VID) jau gadiem mētā pienākumu pārbaudīt valsts amatpersonu
deklarācijās sniegto ziņu patiesumu.

Abas iestādes iepriekš norādījušas, ka šī funkcija ir otras kompetencē, taču Normunda Vilnīša vadības laikā tika panākts un ar valdības lēmumu apstiprināts kompromiss, ka no nākamā gada šis pienākums jāuzņemas KNAB.
N. Vilnītis KNAB vairs nevada, un biroja nostāja mainījusies, jo tas lūdz pārskatīt valdības lēmumu un atstāt deklarāciju patiesuma pārbaudi VID kompetencē. Korupcijas pētnieks Valts Kalniņš uzskata, ka dalīt atbildību deklarāciju pārbaudē starp KNAB un VID esot loăiski, jo VID būtu jāatbild par jautājumiem, kas attiecas uz ienākumiem un amatpersonu mantisko stāvokli, savukārt KNAB jāpieslēdzas, piemēram, interešu konflikta gadījumos.

Latvijas ziņas