Meklē darbiniekus Administratīvajai rajona tiesai reģionos

Tiesu administrācija ir izsludinājusi konkursu vairākām vakantajām amata vietām topošajos četros Administratīvās rajona tiesas namos reģionos – Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Jelgavā. Lai nokomplektētu pilnu viena tiesas nama darbinieku sastāvu, ir nepieciešami četri tiesneša palīgi, četri tiesas sēžu sekretāri, tiesas sekretārs, kancelejas vadītājs, tulks un arhivārs.

Tiesu administrācijas sabiedrisko attiecību speciālits Gatis Tauriņš inforē, ka lai kandidētu, piemēram, tiesneša palīga amatam, pretendentam jābūt augstākajai izglītībai, var būt pēdējā kursa studējošais tiesību zinātnē, izpratnei par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldi un tiesu sistēmu un jāatbilst citām prasībām. Ar tām pretendenti var iepazīties Tiesu administrācijas interneta vietnē www.ta.gov.lv, kā arī portālā www.tiesas.lv.

Pieteikties vakantajām amata vietām ir iespējams līdz 17. oktobrim, īsu dzīves aprakstu un pieteikuma vēstuli adresējot Administratīvajai rajona tiesai, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010 vai sūtot pa e-pastu [email protected].

Administratīvās tiesas reģionos savu darbu uzsāks 2009. gada 1. janvārī. Šobrīd jau atlasītie tiesneša amatu pretendenti turpina noteikto sešu mēnešu stažēšanās procesu, lai kļūtu par administratīvajiem tiesnešiem. G.Tauriņš norāda, ka administratīvo rajona tiesu izveidošana četros apgabalos nepieciešama, lai veicinātu administratīvo tiesu pieejamību reģionos. Līdz ar to reģionu iedzīvotājiem vairs nebūs jādodas uz Rīgu, lai iesniegtu prasības Administratīvajā rajona tiesā. Paredzēts, ka tiks mazināta šobrīd aktuālā problēma – garās rindas uz administratīvo lietu izskatīšanu.

Latvijas ziņas