Muzejs izbraukumā – Jauns Rakstniecības un mūzikas muzeja pakalpojums

Lai veicinātu muzeja pieejamību ārpus Rīgas, Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā jaunu pakalpojumu Muzejs izbraukumā. Muzeja speciālisti muzejpedagoģiskās nodarbības var novadīt jūsu pašvaldības skolā, bērnudārzā vai kultūras namā.

Muzejs izbraukumā piedāvā dažāda tipa programmas dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem - pirmsskolas vecuma bērniem un 1. - 7. klases skolēniem - iespējams piedalīties Drāmas darbnīcās, kurās tiek lasītas pasakas, bērni pārģērbjas par pasaku varoņiem un piedalās iestudējumā.

Vidusskolām Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā izglītojošās programmas, piemēram, iepazīties ar Romantismu mūzikā un Romantismu latviešu literatūrā.

Valsts svētku priekšvakarā aktuāls muzeja piedāvājums gan sākumskolēniem, gan vidusskolēniem ir valsts himnas vēsturei veltītās nodarbības Dziesma un valsts un Dziesmas „Dievs, svētī Latviju!" likteņstāsts. Ar pilnu piedāvāto nodarbību klāstu iespējams iepazīties Rakstniecības un mūzikas muzeja mājas lapā www.rmm.lv

Muzejs izbraukumā piedāvā arī lekcijas par dažādām literatūras, kultūras vēstures un mūzikas tēmām (piedāvāto lekciju saraksts muzeja mājas lapā). Iespējams pasūtīt lekcijas sagatavošanu par citu tēmu, tad lekcija jāpiesaka vienu mēnesi iepriekš.

Latvijas ziņas