No 1. oktobra izmaiņas juridisko adrešu reģistrācijā

Lai sakārtotu juridisko adrešu reģistrāciju un veicinātu ticamību valsts reģistros ierakstītajai informācijai, Uzņēmumu reģistrs mainīs juridisko adrešu reģistrācijas praksi.

Uzņēmumu reģistra Preses sekretāre Līga Brice informē, ka No šā gada 1. oktobra uzņēmējiem, norādot savas firmas juridisko adresi Uzņēmumu reģistrā, vispirms adrese jāpārbauda Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā Adrešu klasifikatorā. Adresi var pārbaudīt bez maksas. Informāciju, kā izmantot adrešu klasifikatoru, var atrast Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv. Ja Adrešu klasifikatorā adrese neatrodas, uzņēmējiem jāvēršas Valsts Zemes dienestā vai attiecīgajā pašvaldībā adreses noskaidrošanai. Juridiskā adrese ir noformējama atbilstoši „Adresācijas noteikumiem”.

Ja, sākot ar 2008.gada 1.oktobri, uzņēmuma, komersanta vai nevalstisko organizāciju reģistrācijas pieteikumā vai to juridiskās adreses maiņai tiks norādīta adresācijas noteikumiem neatbilstoša adrese, Uzņēmumu reģistra valsts notārs atliks lēmuma pieņemšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim.

Latvijas ziņas