No 2010.gada janvāra aizbildņu apliecības vairāk neizsniegs

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā, sākot ar 2010.gada janvāri aizbildņu apliecības vairāk neizsniegs, informē Labklājības ministrija (LM).

LM vērš uzmanību uz to, ka pēc šī gada janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aizbildņu apliecību izgatavošanai saņemtos dokumentus nosūtīs bāriņtiesām atpakaļ.

Atbilstoši grozījumiem no Bāriņtiesu likuma izslēgts 30.pants, kas noteica, ka bāriņtiesa aizbildnim izsniedz aizbildņa apliecību. Vienlaikus ar minēto grozījumu likumā spēku zaudējuši arī Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi par aizbildņa apliecības paraugu un tās izsniegšanas kārtību.

Atgādinām, ka, pamatojoties uz 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā, no š.g. 1.janvāra VBTAI uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.

Papildu informāciju par minētajiem jautājumiem var saņemt VBTAI, zvanot pa tālruņiem 67359150, 67359136 vai 67359148.

Latvijas ziņas