No pacientu iemaksām atbrīvos arī maznodrošinātos

Turpmāk no pacientu iemaksas tiks atbrīvoti ne tikai trūcīgie, bet arī personas un ģimenes locekļi, ja personas ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniegs 120 latus, paredz grozījumi noteikumos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, kas šodien atbalstīti valdībā.

Turpretī persona un ģimenes locekļi, ja personas ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus, pacienta iemaksu maksās 50% apmērā no noteiktās pacienta iemaksas un veiks maksājumu ne vairāk kā 15 latu apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

Veselības ministrija skaidro, ka lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību šo noteikumu noteiktajam ienākumu līmenim pieņem tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu.

Tāpat noteikumos precizēts, ka: ja ārstniecības iestāde, kas sniedz gan ambulatoros, gan stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nav sasniegusi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noteikto plānoto finanšu apmēru stacionārajiem vai ambulatorajiem pakalpojumiem trīs, sešiem vai deviņiem mēnešiem, pamatojoties uz ārstniecības iestādes rakstisku iesniegumu, Valsts norēķinu centram atbilstoši informācijai centra vadības informācijas sistēmā par ārstniecības iestādes faktiski sniegto pakalpojumu apjomu ir tiesības veikt izmaiņas līguma finanšu apjomā, attiecīgās izmaiņas saskaņojot ar Veselības ministriju.

Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ilgāk par mēnesi no piedāvājuma izteikšanas brīža neparaksta Veselības norēķinu centra piedāvātos līguma grozījumus, tad centram ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Ja iestāde neparaksta Veselības norēķinu centra piedāvāto līgumu, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs zaudē tiesības noslēgt piedāvāto līgumu.

Tāpat noteikumi paredz, ka no šā gada 1.marta mainīsies kārtība, kādā jāveic samaksa par vizuālās diagnostikas izmeklējumiem un diagnostiskajiem izmeklējumiem neiroloģijā.

Latvijas ziņas