Pabalstu saņēmējiem valsts veiks sociālās iemaksas

Lai  uzlabotu  jauno  vecāku  sociālo  drošību,  no 2009.gada 1.janvāra par maternitātes,  paternitātes  un  vecāku  pabalstu  saņēmējiem  valsts veiks sociālās iemaksas.

Tas nozīmē, ka par vecākiem, kuri saņem maternitātes, vecāku vai bērna kopšanas pabalstu, sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no valsts budžeta. Iemaksas no valsts budžeta netiks veiktas, ja persona pati vai tās darba devējs konkrētajā mēnesī būs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Savukārt par tiem cilvēkiem, kuri saņem paternitātes pabalstu, no valsts budžeta tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, kā arī apdrošināšanai pret bezdarbu. Līdz ar to šis laiks tiks ieskaitīts personu apdrošināšanas stāžā, un tiks nodrošināta iespēja saņemt sociālās garantijas, piemēram, bezdarba vai invaliditātes gadījumos. Tāpat šo laiku ņems vērā arī, aprēķinot vecuma pensiju vai nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu un tā apmēru, informē Ilona  Jurševska, Labklājības ministrijas Komunikācijas departamenta direktore.

Latvijas ziņas