Par atvieglotajā pensijām būs grūti vienoties

Pietiekami smaga vienošanās varētu būt par atteikšanos no atvieglotajām pensijām - lai gan tiesības tās saņemt kopumā ir nelielam skaitam pensionāru un tiek uzskatīts, ka atvieglotās pensijas ir zināma veida atlikums no padomju laikiem, pašlaik cilvēkiem ir tiesības par darbu smagos un kaitīgos apstākļos pensijā aiziet agrāk.

Šo Labklājības ministrijas koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju
ietverto priekšlikumu kategoriski noraida sociālie partneri: cilvēki ir maksājuši lielākus nodokļus, un
viņiem ir tiesības uz atviegloto pensiju.

Labklājības ministrija (LM) savā koncepcijā norāda: ir iedzīvotāju grupas, kurām pensionēšanās vecums ir ļoti zems, piemēram, personām, kuras strādājušas darbos ar kaitīgiem un smagiem vai sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem darba apstākļiem.

Kā norāda LM, 2007. gadā šiem cilvēkiem, pēc Saeimas deputātu ierosinājumiem,
pensionēšanās vecums vēl tika samazināts par pieciem gadiem, tas ir, personas, kuras
strādājušas kaitīgos darba apstākļos, vecuma pensiju var pieprasīt vēl piecus gadus agrāk.

Latvijas ziņas