Par pabalstiem parakstījusies trešdaļa

Nepilna mēneša laikā tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem sociālo pabalstu likumiem parakstījušies vairāk nekā 52 000 iedzīvotāju, kas, visticamāk, nozīmē, ka nepieciešamais parakstu skaits netiks savākts.

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) jaunākā apkopotā informācija liecina, ka parakstu vākšanā no šā gada 18. maija līdz 14. jūnijam Latvijā piedalījušies nedaudz vairāk nekā 52 000 vēlētāju.  

Taču, tā kā parakstīties par katru no trim pabalstu likumiem var atsevišėi, piemēram, kāds vēlējies parakstīties tikai par tautas nobalsošanas uzsākšanu par vecāku pabalstu, bet cits - tikai par bezdarbnieku pabalstiem, tad parakstu skaits atšķiras.

 

Par likuma Grozījumi likumā «Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam» nodošanu tautas nobalsošanai līdz otrdienai bija saņemti 52 338 paraksti, tautas nobalsošanas ierosinājumu par likumu Grozījums likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu» parakstījuši 52 538 vēlētāji, bet tautas nobalsošanas ierosinājumu par likumu Grozījumi likumā «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam» - 52 216 cilvēki.

Latvijas ziņas