Par PVN gada deklarācijas iesniegšanu

Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normām PVN maksātājiem deklarāciju par taksācijas gadu līdz 2010.gada 1.maijam jāiesniedz tikai  gadījumos, ja:

- mainās ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija par taksācijas gadu (11. panta 10. daļas 1. punkts);
- veikti darījumi, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu (valūtas), citu naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu un pārvedamo vērtspapīru tirdzniecību Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē (tai skaitā valūtas nākotnes darījumi) (11. panta 10. daļas 3. punkts);
- ir korekcijas saskaņā ar likuma par PVN (11. panta 10. daļas 2. punkts) prasībām, piemēram:
*kredītrēķina izrakstīšana vai saņemšana par preču/pakalpojumu piegādi vai saņemšanu;
*nelietota nekustamā īpašuma izmantošana apliekamiem/neapliekamiem darījumiem un pārdošana 10 gadu laikā;
*pamatlīdzekļiem virs 50 000 Ls, kas izmantoti apliekamiem/nepaliekamiem darījumiem jeb pārdoti 5 gadu laikā;
*zaudētiem parādiem.

Sīkāku informāciju par normatīvo aktu piemērošanu, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, Jūs varat iegūt VID interneta mājas lapā www.vid.gov.lv, kā arī VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļā – Alūksnē, Uzvaras ielā 1, vai pa VID informatīvo tālruni 1898.

Latvijas ziņas