Pašnodarbināto un brīvprātīgās sociālās iemaksas būs jāveic vismaz no 180 latiem mēnesī

Labklājības ministrija  rosina nākamajā gadā minimālo ienākumu summu, no kuras jāveic sociālās iemaksas gan pašnodarbinātajiem, gan tiem, kuri brīvprātīgi pievienojušies sociālajai apdrošināšanai, noteikt 180 latus mēnesī jeb 2160 latus gadā.

Šogad šī ienākumu summa ir 150 lati mēnesī jeb 1800 lati gadā.

To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī jaunie noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru pašnodarbinātajam. Grozījumi šodien, 28.augustā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, par tiem vēl lems valdība.

Atgādinām, ka uz laiku no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim tiek atcelts obligāto un brīvprātīgo sociālo iemaksu maksimālais apmērs. Tā kā pensijas un sociālās apdrošināšanas pabalstu, piemēram, vecāku un bezdarbnieku pabalstu apmērs ir tieši atkarīgs no ienākumiem, no kuriem veiktas sociālās iemaksas, nenosakot ienākumu maksimālo apmēru, tiek palielināts arī sociālo garantiju apjoms.

Brīvprātīgās iemaksas var veikt no brīvi izvēlētiem līdzekļiem, piemēram, no laulātā ienākumiem vai no mantojuma tie cilvēki, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu un nav jau pakļauti obligātajai sociālajai apdrošināšanai (nav pašnodarbinātie vai darba ņēmēji).

2008.gadā sociālās apdrošināšanas iemaksu likme, lai uzkrātu vecuma pensiju, ir 23,65%, bet pašnodarbinātā laulātajam – 31,10%.

Sociālajai apdrošināšanai brīvprātīgi var pievienoties, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Latvijas ziņas