Pašvaldībām bezmaksas datoru un interneta izmantošanai piešķirs mērķdotācijas 316 975 latu apmērā

Ministru kabinets otrdien, 25.maijā, atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādāto rīkojumu par mērķdotāciju piešķiršanu no šā gada valsts budžeta, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus. Arī Alūksnes novada bibliotēkas saņems šo mērķdotāciju.

Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.

Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus, visām Latvijas pašvaldībām tiks piešķirtas mērķdotācijas kopumā 316 975 latu apmērā. Mērķdotācijas tika aprēķinātas pamatojoties uz valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" iesniegto informāciju.

Pašvaldību bibliotēkām tiks apmaksāti izdevumi, kas saistīti ar interneta abonēšanu 2010.gadā, kā arī 1.līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu izmantošanu.

Piemēram, bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās Alūksnes novada pašvaldībai tiks piešķirti 6 504 lati, Balvu novada pašvaldībai 4 152 lati, Daugavpils novada pašvaldībai 8 088 lati, Madonas novada pašvaldībai 8 712 lati, Rēzeknes novada pašvaldībai 10 728 lati, Vecumnieku novada pašvaldībai - 3 504 lati.

RAPLM norāda, ja pašvaldībai piešķirtā mērķdotācija pilnībā nenodrošina iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiesības bez maksas izmantot internetu un datorus, noteikumi paredz, ka pašvaldība var noteikt kārtību datoru un interneta bezmaksas izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās.

Noteikumi neparedz papildu izdevumus valsts budžetam, jo ministrijas apakšprogrammā "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" paredzēts finansējums 316 975 latu apmērā, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.

Ar rīkojumu par mērķdotācijām pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās var iepazīties ministrijas mājas lapā www.raplm.gov.lv sadaļā Informācija.

Latvijas ziņas