Peldēties atļauts visās 47 pārbaudītajās peldvietās

Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti ir sākuši ikgadējo peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu jūras un iekšzemes peldvietās, šogad peldsezonas laikā peldvietu ūdens kvalitāte tiks pārbaudīta 47 peldvietās, un pirmās pārbaudes liecina, ka peldēties ir atļauts visās 47 peldvietās.

Ūdens kvalitātes pārbaudes tiks veiktas visu peldsezonu, kas ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot peldvietu. Vizuāli īpaša uzmanība tiek pievērsta tādiem aspektiem kā netipiska ūdens krāsa, virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas), peldoši un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās - ūdens ziedēšana.

Inspekcija aicina arī ikvienu iedzīvotāju iesaistīties peldūdens monitoringa veikšanā. Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv iespējams atrast anketu, ar kuras palīdzību ikviens iedzīvotājs var informēt par peldūdens un peldvietu kvalitāti. Anketa piedāvā sniegt informāciju par pamanītām zilaļģēm, naftas produktiem, peldošiem atkritumiem, nesakoptu peldvietas apkārti, informāciju par tualetes un atkritumu konteineru esamību, kā arī citiem parametriem, kas ietekmē peldūdens kvalitāti. Kad anketa aizpildīta, tā elektroniski jānosūta pa e-pastu [email protected] Iedzīvotāju līdzdalība peldvietu ūdens monitoringā tiek organizēta, lai aktualizētu diskusiju par peldūdens kvalitāti Latvijā, kā arī iegūtu informāciju par iedzīvotāju novērojumiem peldvietās, kuras nav iekļautas monitorējamo 47 peldvietu sarakstā.

Latvijas ziņas