Pētījums: 2011.gadā sagaidāms mērens algu pieaugums

Pēc uzņēmumu vadītāju prognozēm, šogad paredzama atalgojuma līmeņa stagnācija, bet 2011.gadā tiek sagaidīts mērens algu pieaugums, liecina vadības konsultāciju kompānijas "Fontes" janvārī veiktais pētījums par atalgojuma prognozēm.

Pētījumā konstatēts, ka pērn 83% Latvijas biznesa organizāciju mēneša pamatalga mainīta vismaz vienam darbiniekam.

Aizvadītajā gadā darbinieku skaits, kuriem mēneša pamatalga tikusi palielināta, ir ievērojami mazāks par darbinieku skaitu, kuriem mēneša pamatalga nav mainīta vai samazināta. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī pērn lielākajā daļā organizāciju darbinieku mēneša pamatalga tika pārskatīta vienu reizi. Visbiežāk atalgojuma pārskatīšana notikusi pēc organizācijas finanšu rezultātu apkopošanas, darbinieku pārbaudes laika beigām vai attīstības pārrunām.

Lielākajā daļā organizāciju mēneša pamatalga tikusi mainīta 2009.gada pirmajā ceturksnī. Aizvadītajā gadā par aptuveni 20% ir krities izmaksāto prēmiju apjoms. Šogad 46% organizāciju vēl nav izlēmušas, vai un kad mainīt mēneša pamatalgu. Kopumā uzņēmumu vadītāju prognozes par darba algu izmaiņām 2010.gadā paredz stagnāciju, 2011.gadā lēnu pieaugumu par 2%, bet jau 2012.gadā tiek prognozēts 5% pieaugums.

Kā viena no svarīgākajām 2009.gada iezīmēm bija uzņēmumā strādājošo skaita samazināšana - darbinieku skaits ticis samazināts 76% organizāciju. Turklāt 41% no šīm organizācijām samazinājums bija lielāks par 20%. Arī šogad uzņēmumi plāno samazināt darbinieku skaitu, taču šādi plāni ir tikai 36% organizāciju vadītāju. 33% uzņēmumu plāno darbinieku skaitu nemainīt, 31% - pat palielināt. 65% organizāciju, kurās 2010.gadā tiek plānotas izmaiņas personāla politikā, nesaskata risku zaudēt labākos darbiniekus, taču 87% organizāciju tiek domāts, kā noturēt savus labākos darbiniekus.

Prognožu pētījumā piedalījās 137 organizācijas, kas darbojas Latvijā.

Latvijas konsultāciju kompānija "Fontes" dibināta 1996.gadā, un tā piedāvā augstākā līmeņa vadītāju atlasi un risinājumus vispārējā vadībā.

Latvijas ziņas