Pieejama aktuālākā statistika no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir papildinājusi savā mājaslapā publicēto Iedzīvotāju reģistra statistiku un tagad visiem interesentiem pieejami aktuālākie dati par reģistrā iekļauto Latvijas iedzīvotāju skaitu, to valstisko piederību, nacionālo sastāvu, sadalījumu pašvaldībās u.c. kritērijiem.

Šobrīd Pārvaldes mājaslapā internetā www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html ikvienam interesentam bez maksas ir pieejama statistika par Iedzīvotāju reģistra datu bāzes stāvokli uz šā gada 1.janvāri, taču tāpat tiek saglabāts arī iepriekšējo publikāciju arhīvs ar ierakstiem no 2006.gada.

Iedzīvotāju reģistrs ir viena no valstiski nozīmīgākajām datu bāzēm, kurā ievietota informācija par vairāk nekā 3 miljoniem personu. Reģistrs ir izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma. Tajā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Informāciju izmanto statistisku pētījumu veikšanai, nodokļu prognozēšanai, aprēķināšanai, vēlēšanu organizēšanai un citu valstiski nozīmīgu procesu veikšanai.

Latvijas ziņas