Piektā daļa Latvijas pensionāru pensionējas priekšlaikus

Apmēram piektā daļa Latvijas pensionāru katru gadu pensionējas priekšlaikus, un, lai gan tiek apgalvots, ka jāstrādā pēc iespējas ilgāku mūžu, sakrājot lielākai pensijai, lielākajai daļai šo cilvēku nav citas iespējas kā aiziet pensijā agrāk, - strādāt pilnasinīgi vairs neļauj veselība vai arī vienkārši nav darba.

Uz šo apstākli kā vienu no būtiskiem faktoriem, kāpēc nedrīkst pagaidām atcelt priekšlaicīgo
pensionēšanos, norāda Latvijas Pensionāru federācijas vadītāja Aina Verze. Viņa uzsver, ka šā-
das normas atcelšana skatāma tikai kontekstā ar bezdarba situāciju valstī.

Cits viedoklis ir Labklājības ministrijai (LM). Tās koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju tiek rosināts: nepagarināt priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas pēc 2012. gada. Ministrijas eksperti norāda, ka, pastāvot iespējai doties divus gadus agrāk un atsevišķām kategorijām doties pensijā piecus un pat vairāk gadus, no vienas puses, tas ir risinājis īslaicīgas ar bezdarbu saistītas
problēmas, taču sistēmai ilgtermiņā uzlicis papildu slogu.

Vēl LM norāda uz Pasaules bankas veiktajiem pētījumiem, kuri apliecinot, ka priekšlaicīgās pensijas iespējas tikai šķietami risina bezdarba problēmas, kas gala rezultātā vai izraisīt nodokļu un bezdarba pieaugumu.

Latvijas ziņas