Pieļauj transporta darbinieku streiku

Atbalstot protesta akciju, kas 29. septembrī notiks visā Eiropā, arodbiedrības LABA biedri izteikuši ierosinājumu ģenerālstreika laikā apturēt sabiedriskā transporta kustību.

Par precīzāku rīcības plānu tiks lemts šodien arodbiedrības valdes sēdē, taču vakar tās priekšsēdētāja Vineta Sprugaine neslēpa, ka miermīlīgākais variants paredz apstādināt sabiedrisko transportu uz dažām minūtēm. Iespējams, 29. septembrī pulksten 13 uz dažām minūtēm varētu apstādināt sabiedrisko un citu transportu Rīgas ielās, vienlaikus ieslēdzot skaņas signālus.

V. Sprugaine norāda, ka arodbiedrība LABA atbalsta Eiropas Arodbiedrību konfederācijas protesta akciju un apvienības Saskaņas centrs aicinājumu, jo vēlas aktīvi darboties un paust savu viedokli.

"Mēs vēlamies parādīt, ka tikai apvienojoties darba ļaudis var panākt savas dzīves uzlabošanos, panākt cilvēka cienīgu dzīvi katram," saka arodbiedrības vadītāja.

Viņa uzsver, ka tieši arodbiedrības biedri izteikuši jau minēto iniciatīvu, kas liecinot par to, ka cilvēki pamostas no apātijas un izmisuma, kas viņus bija pārņēmis, sākoties krīzei.

"Arodbiedrības biedri nav apmierināti ar valdības lēmumiem un likumu grozījumiem, kas ir apturējuši koplīgumos iestrādāto sociālo garantiju izpildi. Kontekstā ar darba algu samazinājumu, liela skaita darba vietu likvidēšanu un vispārējo iedzīvotāju maksātspējas pazemināšanos tie ir būtiski pasliktinājuši daudzu strādājošo iespēju nodrošināt iztiku sev un saviem bērniem," teikts vakar izplatītajā paziņojumā

Latvijas ziņas