Plāno atzīt arī neformālo izglītību

Profesionālo kvalifikāciju varētu būt iespējams iegūt arī par neformālā veidā iegūtām zināšanām. To paredz šodien Saeimā pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstītie grozījumi Profesionālās izglītības likumā.

Grozījumos paredzēta iespēja profesionālo kvalifikāciju piešķirt personai, kura apguvusi profesionālās kompetences ārpus formālās izglītības un izpildījusi neformālās izglītības atzīšanas nosacījumus.

Kvalifikācijas iegūšanai būs jāiegūst profesionālās kompetences novērtējums un jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēs un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu organizēs akreditēta izglītības iestāde vai akreditēts eksaminācijas centrs, paredz likuma izmaiņas.

Neformālās izglītības atzīšanas nosacījumus un kārtību noteiks Ministru kabinets.

Pašlaik spēkā esošā likuma redakcija nenosaka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtu noteiktai profesija atbilstošu profesionālo kompetenču novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

Paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Latvijas ziņas