Plāno paaugstināt stipendiju bezdarbniekiem

Lai bezdarbniekiem profesionālās apmācības laikā nodrošinātu nepieciešamo finansiālo atbalstu, Labklājības ministrija plāno ar 2009.gadu paaugstināt stipendiju bezdarbniekiem no 40 līdz 70 latiem. Līdz ar to bezdarbnieku stipendija būtu līdzvērtīga stipendijai, kuru saņem valsts finansētajās studiju vietās studējošie augstskolu studenti.

Tāpat ministrija plāno no 25 līdz 35 latiem palielināt bezdarbnieku stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā. Tāpat arī ministrija norāda, ka profesionālās apmācības laikā piešķiramās stipendijas apmērs paaugstināts par pamatu ņemot 31 latu, kas ir maksimālā summa, kuru bezdarbniekam šobrīd var kompensēt par transporta un īres izdevumiem apmācību laikā. Līdz ar to plānots, ka no nākamā gada apmācību laikā bezdarbniekiem nebūs tiesību saņemt īres un transporta izdevumu kompensācijas. 

Savukārt neformālās izglītības ieguves laikā stipendijas apmērs noteikts 50% apmērā jeb 35 lati no profesionālās apmācības laikā piešķirtās stipendijas.  

Atgādinām, ka šobrīd bezdarbniekam stipendiju piešķir 40 latu apmērā par apmācību kalendāra mēnesi. Savukārt īres un transporta izdevumus bezdarbniekiem kompensē 50% apmērā no faktiskās izdevumu summas mēnesī, bet ne vairāk kā 1 latu dienā.

Latvijas ziņas