Represētā statusu piešķirs centralizēti

Nākotnē politiski represētās personas statusu drīkstēs piešķirt tikai viena iestāde - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Par to vakar vienojās Ministru kabinets.

Līdz šim politiski represēto personu statusu Latvijas iedzīvotājiem piešķīra vietējās pašvaldības, bet ārvalstīs dzīvojošiem valstspiederīgajiem - Tieslietu ministrija. Likums arī nosaka, ka iesniegto dokumentu izskatīšanai izveidojama komisija, kurā iekļaujami
politiski represēto personu sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Latvijas Politiski represēto apvienība
jau vairākkārt bija vērsusies gan Saeimā, gan Tieslietu ministrijā ar sūdzībām par to, ka
pašvaldības šīs tiesības izmanto negodprātīgi un nereti politiski represētā statusu saņemot
personas, kas to nav pelnījušas.

Arī "Latvijas Avīze" jau rakstīja, ka daudzviet pašvaldībās politiski represētā statuss tiek piešķirts, neievērojot likumā noteikto kārtību. Piemēram, netiek izveidota īpaša komisija, netiek pieaicināti represēto biedrības pārstāvji, lēmumu pieņem cilvēki bez pietiekamām vēstures zināšanām.

Latvijas ziņas