Rosina motivēt ārstus un farmaceitus ieteikt lētākus medikamentus

62 procenti ģimenes ārstu pirms medikamenta izrakstīšanas neiesaka pacientam alternatīvas lētākas
zāles, jo uzskata, ka tas neietilpst viņu pienākumos, apliecina pērn Latvijas Ģimenes ārstu asociā-
cijas kopsapulcē veiktā aptauja

Kā uzskata Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētāja Evita Jaunzeme, valstij vajadzētu ieinteresēt ārstus informēt pacientus par iespēju iegādāties lētākas zāles, kā arī farmaceitus - tās piedāvāt.

Dānijā, Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē un Zviedrijā jau ieviestas šādas motivācijas programmas. Ārsti, kuri izraksta lētākus medikamentus, taupīdami valsts un pacienta līdzekļus, saņem atbalstu savas izglītības un prakses pilnveidošanai. Līdzīgi tiek ieinteresēti arī aptiekāri. Mūsu ārsti aizbildinās ar pārāk lielu noslogotību.


Katram jaunam medikamentam, ienākot tirgū, ir 20 gadu patenta laiks, kam seko 11 gadus ilgs ek-
skluzivitātes periods. Tam beidzoties, pēc šīs formulas sāk ražot ģenēriskos jeb patentbrīvos
medikamentus, kas satur tās pašas aktīvās vielas tādā pašā devā, taču ir vidēji par 30 - 90 pro-
centiem lētāki.

Latvijas ziņas