Saeima nosaka 5% barjeru visu pašvaldību vēlēšanās

Saeima šodien trešajā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā, kas nosaka 5% barjeru visu pašvaldību vēlēšanās.

Novada domē ievēlējamo deputātu skaitu noteiks atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Pašvaldībās, kurās ir līdz 5000 iedzīvotāju, ievēlēs 13 deputātus, no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju – 15 deputātus, no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 17 deputātus, vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 19 deputātus.

Republikas pilsētas domē, izņemot Rīgas domi, ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, pilsētās, kurās ir līdz 50 000 iedzīvotāju, ievēlēs 13 deputātus, vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 15 deputātus.

Rīgas domes sastāvā tāpat kā patlaban būs 60 deputāti.

Ja Eiropas Parlamenta vēlēšanas un domes vēlēšanas notiek vienlaikus, kandidāts var kandidēt tikai vienās vēlēšanās.

Ja ievēlētais domes deputāts ir Eiropas Parlamenta deputāts, viņš zaudē Eiropas Parlamenta deputāta statusu ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu. Par Eiropas Parlamenta deputāta ievēlēšanu domes sastāvā attiecīgās pilsētas vai novada vēlēšanu komisija vienas darbdienas laikā paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK). Par Eiropas Parlamenta deputāta statusa zaudēšanu CVK paziņo Eiropas Parlamentam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas paziņojums.

Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, var iesniegt reģistrēta politiskā partija, partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, deputātu kandidātu sarakstus varēs iesniegt arī vēlētāju apvienības. Vēlētāju apvienības deputātu kandidātu saraksts jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kandidātu saraksti pašvaldību vēlēšanām iesniedzami, sākot ar 50.dienu pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanu dienas. Kandidātu saraksts iesniedzams attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domē ievēlējamo deputātu skaitu. Ja kāds kandidāts pieteikts vairākos sarakstos, viņa kandidatūra svītrojama visos sarakstos.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām ir 90 latu, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju, 110 latu, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju, 130 latu, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju, un 150 latu, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.

Republikas pilsētas domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami CVK mājaslapā internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī izliekami visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Novada domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami CVK mājaslapā internetā, kā arī pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, – citā vietējā laikrakstā. Kandidātu saraksti izliekami redzamā vietā novada domes ēkā un visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Latvijas ziņas