Sāk pieņemt projektus trijos Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos

Šodien Lauku atbalsta dienests sāk pieņemt projektus trijos Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Peškova.

Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākuma "Sociāli ekonomiskie pasākumi" aktivitātē "Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas". Projektu iesniegumus pieņems līdz 2010.gada 15.decembrim. Kārtā pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni latu. Aktivitāte paredzēta zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas nodoti sadalīšanai, tostarp sagriešanai metāllūžņos, vai izmantošanai citiem mērķiem ārpus zvejniecības.

Dienests pieņems projektus pasākuma "Zveja iekšējos ūdeņos" otrajai kārtai. Paredzētais finansējums ir 100 000 latu. Projektus pieņems vienu mēnesi līdz 2010.gada 5.martam. Pasākuma mērķis ir zvejas attīstība iekšējos ūdeņos un konkurētspējas veicināšana, modernizējot zvejas infrastruktūru un iekārtas, kā arī uzlabojot zvejas produktu kvalitāti un samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Savukārt no šodienas līdz 2010.gada 15.decembrim interesentiem būs iespēja iesniegt projektus pasākumā "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte". Šī pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu. Pasākumam pieejamais finansējums ir 700 000 latu.

Projekti jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kuru adreses, kā arī projekta iesnieguma veidlapas un sīkāka informācija par visiem pasākumiem atrodama dienesta mājaslapas "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".

Latvijas ziņas