Skolām piegādās augļus un dārzeņus 1

Noteikta kārtība, kādā piešķir atbalstu svaigu augļu un dārzeņu piegādei vispārējo izglītības iestāžu 1.- 6.klašu  skolēniem.

Atbalstu piešķirs par svaigiem augļiem (āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm) un dārzeņiem (kāpostiem, burkāniem un kāļiem), ko izdalīs skolēniem programmas darbības laikā. Tiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī transportētiem ne tālāk par 300 kilometriem. Produktu izdale paredzēta, sākot ar 2011.gada janvāri, apmēram 2 mēnešus katru mācību dienu ārpus pusdienām (100 g porcija). Pieteikties atbalstam var produktu ražotāji, pašvaldības un izglītības iestādes, kā arī saimnieciskās darbības veicēji, kuri nodrošina skolās ēdināšanu. Pretendentiem līdz 15.septembrim ir jānodod iesniegums Lauku atbalsta dienestā.

Komentāri 1

Latvijas ziņas