Stājas spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Šodien stājas spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas ievieš jaunu atbalsta formu bez vecāku gādības palikušiem bērniem – „viesģimene”, kā arī regulē kārtību, kādā vecāku vai ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu uz laiku var nodot citas personas aprūpē.   

Laulātie vai persona , kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu, vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu, no 1.oktobra tiek saukti par viesģimeni, informē Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Taivo Trams. To nosaka grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas līdz šim lietoto apzīmējumu uzticības persona attiecina tikai uz personu, kas sniedz atbalstu ģimenē esošam bērnam (pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību). Viesģimenes statusu piešķir bāriņtiesa, izvērtējot laulāto vai personas piemērotību, ņemot vērā gan motivāciju un spējas aprūpēt bērnu, gan veselības stāvokli un materiālos apstākļus. Ieviešot stingrākas prasības, bāriņtiesa nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai. Tiek pieprasīta informācija arī par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām.

Pieaugot ārzemēs nodarbināto personu skaitam, aktuāls kļuvis jautājums arī par kārtību, kādā vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Likuma grozījumi paredz, ka bāriņtiesai pirms tam jādod atzinums, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.
Bāriņtiesas atzinums ir nepieciešams arī gadījumos, kad aizbildnis vai audžuģimene uz laiku no 1 līdz 3 mēnešiem nodod bērnu citas personas aprūpē Latvijā. Likuma grozījumi arī nosaka stingru kārtību bērna nodošanai aprūpē ārvalstī.

Latvijas ziņas