Uz tabakas iepakojumiem parādās ilustrācijas par smēķēšanas kaitīgumu

Rīga, 1.sept., LETA. No septembra tabakas izstrādājumu iepakojumus papildinās ilustrācijas par smēķēšanas kaitīgumu.

Līdz šim uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām tika izvietoti vispārēji un speciālie brīdinājumi drukāta teksta veidā. Ilustratīvu materiālu izmantošana uzskatāmi demonstrēs ar smēķēšanu saistīto veselības apdraudējumu, turklāt kombinētie brīdinājumi pievērsīs patērētāju uzmanību un sniegs plašāku informāciju, palielinot motivāciju pārtraukt smēķēšanu un atturot jauniešus no smēķēšanas sākšanas, uzskata Veselības ministrijas speciālisti.

Grozījumos likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu", kas stājās spēkā 1.septembrī, iestrādātas prasības no Eiropas Komisijas 2003.gada 5.septembra lēmuma par krāsainu fotoattēlu vai citu ilustrāciju izmantošanu uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem, lai brīdinātu par ietekmi uz veselību. Latvijā pagaidām paredzēts izmantot 14 no 42 Eiropas Komisijas piedāvātajiem attēliem.

Līdz 2010.gada 1.martam ir noteikts pārejas posms, kura laikā varēs izmantot arī paciņas bez krāsainajiem fotoattēliem un ilustrācijām.

Turklāt no 2010.gada 1.aprīļa būs papildu smēķēšanas ierobežojumi sabiedriskās vietās. Sabiedriskās ēdināšanas vietās tiks ieviests pilnīgs smēķēšanas aizliegums, bet āra kafejnīcās būs atļauts smēķēt tikai vietās, kur tas speciāli norādīts. Arī kazino un spēļu zālēs tiks atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.

2010.gadā aizliegs smēķēt sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem.

Tabakas izstrādājumu reklāma turpmāk tiks atļauta tikai speciālajos izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, un nav paredzēti ES tirgum.

Latvijas ziņas