Var pieteikties atbalstam meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

No šodienas meža īpašnieki trešajā kārtā varēs pieteikties Eiropas Savienības (ES) atbalstam Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana", biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā.

Projektu pieņemšana turpināsies līdz brīdim, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiks publicēts paziņojums par kārtas noslēgumu.

Pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Atbalstu meža īpašnieki saņems no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Pasākumā tiks atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.

Uz atbalstu varēs pretendēt fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, kā arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50% vai vairāk un kura ir meža zemes īpašnieks. Tāpat uz atbalstu varēs pretendēt pašvaldība, kas ir meža zemes īpašniece, vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs - juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses, kā arī projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami Lauku atbalsta dienesta interneta mājaslapas "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".

Latvijas ziņas