Var uzzināt prognozēto kadastrālo vērtību

No 2.oktobra Valsts zemes dienesta interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks var uzzināt sava īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību 2009.gadam.


Interesējošā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības vai būves kadastrālo vērtību mājas lapā publicētajā prognozēto kadastrālo vērtību modulī var sameklēt pēc īpašuma kadastra numura vai zemes vienības vai būves kadastra apzīmējuma, informē Valsts zemes dienests.

Visu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību un būvju – vairāk nekā 2,3 miljonu objektu – prognozētās kadastrālās vērtības aprēķinātas, ņemot vērā jauno kadastrālo vērtību bāzi un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par objektiem pēc stāvokļa uz 2008.gada 1.jūniju.

Prognozētajām kadastrālajām vērtībām ir informatīvs raksturs – tās īpašniekam parāda, kāda būtu viņa īpašuma jaunā kadastrālā vērtība, ja jaunā kadastrālo vērtību bāze būtu stājusies spēkā 2008.gada 1.jūnijā. Īpašumu jaunās kadastrālās vērtības, kam būs juridisks spēks, tiks aprēķinātas uz 2009.gada 1.janvāri. Ja laikā no 2008.gada 1.jūnija līdz 2009.gada 1.janvārim īpašumu raksturojošie dati, kas tiek ņemti vērā kadastrālās vērtības aprēķinā (platība, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis u.c.), būs mainījušies, uz 2009.gada 1.janvāri aprēķinātā īpašuma kadastrālā vērtība no prognozētās kadastrālās vērtības atšķirsies.

Īpašnieki, kam nav pieejams internets, prognozēto kadastrālo vērtību var noskaidrot, telefoniski sazinoties ar VZD reģionālās nodaļas nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālistiem pēc īpašuma atrašanās vietas vai VZD centrālā aparāta Klientu apkalpošanas un datu izplatīšanas vai Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta speciālistiem.

Latvijas ziņas