Vecākajam eksāmenu kārtotājam 49 gadi 1

Izglītības satura un eksaminācijas centrs  ir veicis valsts pārbaudes darbu, arī centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi. Šogad pirmo reizi ir apkopoti vairāki interesanti fakti gan par centralizēto eksāmenu kārtotāju sasniegtajiem rezultātiem, gan kārtotāju vecumu.

ISEC Informācijas biroja vadītāja Kristīne Ilgaža informē, ka visvecākais eksāmenu kārtotājs ir bijis 49 gadus vecs vīrietis, kurš nokārtojis  divus eksāmenus. Vecuma grupā no 40 - 49 gadiem kopumā eksāmenus kārtojuši 17 cilvēki, bet 314 kārtotāji ir bijuši 30 – 39 gadus veci.

Ja analizē datus par skolēniem, kas kārtojuši visvairāk centralizētos eksāmenus, tad jāsecina, ka 5 jaunieši nokārtojuši 8 eksāmenus, 12 jaunieši - 7 eksāmenus, bet 6 eksāmenus sekmīgi nokārtojis 191 skolēns.

ISEC īpašu uzmanību grib pievērst Jelgavas 1. ģimnāzijas jaunieša rezultātiem. Puisis ir nokārtojis 8 centralizētos eksāmenus, no kuriem septiņos viņš ir saņēmis augstāko vērtējumu – A līmeni. Valstī kopumā ir 50 jaunieši, kuri kārtoja 3-5 centralizētos eksāmenus, un tajos saņēma tikai A līmeņus. 7 skolēni bija izvēlējušies kārtot 6 un vairāk eksāmenus, tikai vienā no tiek iegūstot zemāku vērtējumu nekā A līmenis. ISEC ir pieejama arī informācija, kurās skolās mācījušies labāko rezultātu īpašnieki.

Centralizēto eksāmenu rezultātus visprecīzāk raksturo katrā konkrētajā darbā iegūtais kopprocents, tas nosaka arī līmeni, ko saņem eksāmena kārtotājs. Valstī 100% ir izdevies iegūt 9 skolēniem, savukārt 99% kopprocenta šogad kādā no eksāmeniem ir ieguvuši 33 jaunieši.

Komentāri 1

Markuss

Šis tik tiešām ir ļoti interesants raksts. Apbrīnojami gudri cilvēki mums Latvijā tomēr arī ir. Prieks par to. Cerams, ka nākotnē mums būs ar ko lepoties!

pirms 12 gadiem, 2008.09.30 16:17

Latvijas ziņas