Lietošanas noteikumi un privātums

1. SIA "Malienas Ziņas" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē aluksniesiem.lv, kā arī izdod laikrakstu "Alūksnes un Malienas Ziņas". Portāla aluksniesiem.lv domēna vārda lietošanas tiesības pieder SIA "Reģionu Mediji".

2. Portāla aluksniesiem.lv sniegtie informatīvie pakalpojumi ir bezmaksas, izņemot saturu, kas pieejams laikraksta  "Alūksnes un Malienas Ziņas"  abonentiem (laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" elektroniskā versija un arhīvs).

3. Portāla aluksniesiem.lv lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto  aluksniesiem.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē aluksniesiem.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

Komentāru publicēšanas noteikumi

4. aluksniesiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

4.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;

4.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;

4.3. komentārus, kas satur ar aluksniesiem.lv nesaskaņotu reklāmu;

4.4. komentārs satur linku uz ārēju Internet resursu;

4.5. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;

4.6. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video);

4.7. komentārs, nav iesniegts valsts valodā vai nodrošināts ar tulkojumu valsts valodā;

4.8. komentāra segvārdā tiek izmantoti SIA "Malienas Ziņas" Alūksnes un Apes novadu laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" un tā portāla "Alūksniešiem.lv" nosaukumi.

5. aluksniesiem.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentāru ievērot morāles un pieklājības normas, neaicināt uz rasu naidu un iztikt bez rupjībām.

Autortiesības un materiālu publiskošana

6. Portāla  aluksniesiem.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura  aluksniesiem.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez  aluksniesiem.lv rakstiskas atļaujas.

7.  aluksniesiem.lv lietotājs uzņemas atbildību par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs  aluksniesiem.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.

8. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas portālā  aluksniesiem.lv rezultātā.

9. Portālā  aluksniesiem.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem LR un starptautiskajos tiesību aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

9.1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

9.2. materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu, ir neatbilstoši labiem tikumiem;

9.3. materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu citu prettiesisku darbību veikšanu.

10. Portālam  aluksniesiem.lv, konstatējot šādas informācijas ievietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi  aluksniesiem.lv

11. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko  aluksniesiem.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus portālā  aluksniesiem.lv un akceptējot šos  aluksniesiem.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz "Reģionu Mediji" neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj "Reģionu Mediji" atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot vai izplatīt, padarīt pieejamus jebkurā vidē jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis  aluksniesiem.lv.

12. Portāla  aluksniesiem.lv lietotājs piekrīt, ka  aluksniesiem.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod  aluksniesiem.lv šādas tiesības. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

13.  aluksniesiem.lv nav atbildīgs par   aluksniesiem.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.

14. Portāls  aluksniesiem.lv nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām  aluksniesiem.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā.  aluksniesiem.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar  aluksniesiem.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem portālā  aluksniesiem.lv.

15. Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu  aluksniesiem.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret  aluksniesiem.lv saistībā ar darbībām, kuras veicis  aluksniesiem.lv lietotājs.

16.  aluksniesiem.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst vai mainīt jebkuru lietotāja publiskotu informāciju.

Citi noteikumi

17. Portāls  aluksniesiem.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir reģistrēts portāla  aluksniesiem.lv lietotājs vai nav.

18.SIA "Reģionu Mediji" ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti portālā  aluksniesiem.lv.

19. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

20. Ja lietotājs vēlas izmantot  aluksniesiem.lv esošos materiālus, lietotājam jāsazinās ar "Malienas Ziņas", rakstot uz e-pasta adresi [email protected], vai zvanot pa tel. 64 307 020.SIA „Malienas Ziņas”
Reģ. Nr. 430203000248


Ētikas kodekss

I Vispārējie principi Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums.

“Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālisti rūpējas par brīvu informācijas plūsmu un veicina atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

Žurnālisti gādā, lai sabiedrība saņem patiesu, kvalitatīvu un atbildīgi veidotu informāciju par procesiem un notikumiem, nodrošina daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.

“Alūksnes un Malienas Ziņas” ir Apes un Alūksnes novadu kopienu medijs un vienmēr aizstāvēs kopienas demokrātiskas intereses.


II Medija ētikas principi

1. Medija pienākums ir darboties demokrātijas attīstības labā, sniedzot patiesu un daudzpusīgu informāciju. Medijs atbild par to, lai tā publicētajā saturā ir skaidri nošķirti fakti no viedokļiem.

2. Plašsaziņas medijs nodrošina redakcionālās neatkarības un žurnālistu autonomijas principu ievērošanu medija satura veidošanas procesā. Medijs rūpējas par uzticamību, nepieļauj dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu.

3. Plašsaziņas medijs uzņemas atbildību par tā darbības rezultātā publicēto žurnālistikas saturu, neatkarīgi no publikācijas tehniskās formas un tehnoloģiskās vides.

4. Plašsaziņas medijs apņemas novērst nepatiesas, sagrozītas vai maldinošas informācijas publicēšanu. Medijs nodrošina nepatiesas, sagrozītas vai maldinošas informācijas labošanu vai atsaukšanu.

5. Plašsaziņas medijs nepieļauj slēptas reklāmas vai citādi apmaksātu materiālu publiskošanu bez skaidras norādes. Apmaksāts saturs, neatkarīgi no tā mērķa, formas, žanra vai finansētāja tiek nepārprotami nošķirts no redakcijas veidotā satura.

6. Medijs rūpējas par savas darbības caurskatāmību.

7. Plašsaziņas medijs aizsargā žurnālistus no ietekmēm un apstākļiem, kas kavē veikt žurnālista pienākumus.

8. Plašsaziņas medijs, rūpējoties par izteiksmes brīvību, savās tīmekļa vietnēs nodrošina lietotāju radītā satura pašregulācijas un uzraudzības sistēmu ar mērķi novērst tādu darbību no lietotāju puses, kas pārkāpj privātumu, aizskar cilvēka godu un cieņu, izraisa diskrimināciju, aicina uz vardarbību, atbalsta naida kurināšanu pret indivīdu vai grupu.


III Žurnālista profesionālās ētikas principi

1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju, ievērojot profesionālās darbības ētiku un principus.

2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt patiesam, neitrālam, precīzam, daudzpusīgam, izvairoties no īstenības sagrozīšanas vai maldināšanas. Šie principi attiecas uz tekstu, ilustratīviem materiāliem, fotogrāfijām, audio un video materiāliem neatkarīgi no publikācijas tehniskās formas un tehnoloģiskās vides.

3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja viedokļi viņam šķiet nepieņemami. Žurnālists rūpējas, lai viņa publikācijā izmantotie viedokļu izteicēji būtu kompetenti un palīdzētu atklāt tematus pēc būtības; žurnālists rūpīgi izvērtē marginālu viedokļu iekļaušanas nepieciešamību.

4. Profesionālās darbības laikā vāktās ziņas, fotogrāfijas, video un audio ierakstus un dokumentus žurnālists izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

5. Žurnālista veidotajā saturā jābūt skaidri nodalītam žurnālista viedoklim no viņa informācijas avotu sniegtajiem faktiem un viedokļiem.

6. Žurnālists apzinās mediju iespējas veicināt diskrimināciju un izvairās no iespējamas diskriminācijas, kā pamatā ir cilvēka izcelsme, rase, etniskā piederība, dzimums, seksuālā orientācija, valoda, reliģija, politiski uzskati un citas pazīmes.

7. Žurnālists ievēro viedokļu daudzveidības principu un nodrošina atbildes iespēju personām, kuras žurnālista veidotajā saturā kritizētas.

8. Žurnālists respektē nevainīguma prezumpcijas principu un izvērtē sabiedrības tiesības būt informētai mijiedarbībā ar citu personu tiesībām uz neatkarīgu, objektīvu tiesas procesu.

9. Žurnālists apzinās, ka sabiedrības intereses var nonākt pretrunā ar indivīda interesēm. Publicējot informāciju, ir jāvērtē iespējamā indivīdam nodarītā kaitējuma samērīgums.

10. Žurnālists rūpējas, lai saglabātu sabiedrības uzticību.

11. Žurnālists rūpējas par valodas skaidrību, pareizrakstību, kopšanu un attīstību.


IV Žurnālista attiecības ar informācijas avotiem

1. Žurnālists skaidri norāda savus informācijas avotus.

2. Žurnālists sargā savu informācijas avotu intereses un, ja tas nepieciešamas, neatklāj to identitāti.

3. Žurnālists ievēro bērnu tiesības, izmantojot viņus kā informācijas avotus.

4. Nedrīkst identificēt dzimumnoziegumu upurus, ja vien upuris pats nevēlas tikt identificēts.

5. Lai nenodarītu kaitējumu indivīdam, žurnālists ar lielu piesardzību intervē vai kā citādi savos materiālos iesaista personas, kuras varētu būt emocionāli nestabilas vai citādi mazaizsargātas, kā arī personas, kuras citu apstākļu vai pieredzes trūkuma dēļ nespēj izvērtēt informācijas publicēšanas sekas.

6. Žurnālists izvairās izmantot anonīmus informācijas avotus. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un paskaidro anonimitātes iemeslu.

7. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt un informēt, kurā medijā tiks publiskota informācijas avota sniegtā informācija. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama atklāti vai arī tiek veikti žurnālistiski eksperimenti.


V Žurnālistu darba neatkarība

1. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību.

2. Žurnālisti neiesaistās organizācijās, kas traucē profesionālo pienākumu veikšanai.

3. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kuras nav viņu darba devējs.

4. Žurnālists atsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.

5. Žurnālistam ir tiesības un pienākums pretoties nepamatotai ietekmei, kā mērķis ir ierobežot redakcionālo neatkarību.

6. Žurnālists noraida uzdevumus, kas ir pretrunā ar viņu personīgo pārliecību vai labu žurnālistikas praksi.


VI Žurnālistu savstarpējās attiecības

1. Domstarpību gadījumus žurnālisti risina profesionāli godīgā diskusijā.

2. Lēmumus un uzdevumus izskaidro un argumentēti pamato.

2. Žurnālisti atbalsta cits citu, ja politiskās vai ekonomiskās varas pārstāvji, vai citi trešās puses pārstāvji cenšas ietekmēt redakcijas darbu.

3. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu, netraucē veikt profesionālos pienākumus, sniedz palīdzību un atbalstu kolēģim, ja tas nepieciešams.


VII Atbildības mehānisms

1. Žurnālists, noslēdzot darba vai autordarba līgumu ar mediju, apņemas ievērot Ētikas kodeksu.

2. Būtiski Ētikas kodeksa pārkāpumi vērtējami kā parakstītā līguma pārkāpumi.

3. Ētikas pārkāpums tiek izvērtēts Ētikas komisijas sanāksmē, kur piedalās “Alūksnes un Malienas Ziņu” galvenais redaktors, divi kolektīvā cienīti kolēģi un pieaicināts mediju vai ētikas eksperts, cita medija pieredzējis redaktors vai žurnālists.

4. Situācijā, kad lēmumu nav iespējams pieņemt Ētikas komisijā, “Alūksnes un Malienas Ziņas” vēršas Mediju Ētikas padomē.

5. Situācijā, kad žurnālists nepiekrīt Ētikas komisijas lēmumam, viņš vēršas Mediju Ētikas padomē un žurnālistu profesionālo organizāciju Ētikas komisijās.