0% Sociālais Nodoklis Latvijā 2

Aplūkojot nodokļu sistēmu trijās valstīs (tā saucamajās Tīģervalstīs), kurām ir bijis augstākais ekonomikas un dzīves līmeņa pieaugums pasaulē: Honkonga, Koreja un Taivāna. 

(vidējais apr.)    Uzņ.Nod      Iedz.Ien.Nod.      Soc.Nod.         PVN

Honkonga           16.5%             7.5%                   0%             0%

Koreja                 19%                15%                    0%           10%

Taivāna               25%                23%                    0%             5%

Šeit redzams, ka sociālais nodoklis visām minētajām valstīm ir 0%. Tas nozīmē, ka nav uzskatāmas barjeras no darba devēja puses piedāvāt jaunas darba vietas šajās valstīs. Vai tas nav tieši Latvijai šobrīd visvajadzīgākais- vairāk darba vietas? Arī citiem nodokļiem ir salīdzinoši zemākas likmes. Tas varētu būt par iemeslu tam, ka daudzi uzņēmumi no ASV un Eiropas valstīm savas ražošanas rūpnīcas ir pārcēlušas tieši uz šīm valstīm. Latvija varētu būt viena no tām! To ir iespējams sasniegt, īstenojot salīdzinoši pievilcīgāku nodokļu politiku nekā citviet Eiropā.

Salīdzinot šī brīža situāciju Latvijā ar citām pasaules valstīm, kuru ekonomiskais stāvoklis ir sliktāks: Serbija, Horvātija.

(vidējais apr.)    Uzņ.Nod      Iedz.Ien.Nod.      Soc.Nod.         PVN

Serbija                  10%              12%                   36%            18%

Horvātija               20%              30%                46.2%            23%

Latvija                  15%               23%                  33%             21%

Kā redzams, šajās valstīs ir ļoti liels nodokļu slogs, tajā skaitā arī sociālais nodoklis no darba algas svārstās starp 33% līdz pat 46%. Diemžēl daudzi uzņēmumi gan Latvijā, gan Serbijā un Horvātijā uzskata, ka vienīgā iespēja, lai izdzīvotu, ir maksāt darbiniekiem algu aploksnēs, tādējādi izvairoties no lielajām izmaksām norēķinoties par nodokļiem. Ko mēs varam mācīties no Tīģervalstīm (tieši šajā Tīģera gadā!), ir- samazināt sociālā nodokļa likmi līdz 0%, kā arī samazināt valdības un ar to saistītās izmaksas, lai rezultātā Latvija būtu konkurētspējīga un pievilcīga tiem, kas vēlētos investēt un uzsākt jaunu komercdarbību. 

  

Komentāri 2

vietējais

Ir jau taisnība, ka mazāki nodokļi veicina ekonomikas aktivitāti un mazina nodokļu krāpšanos, tomēr pilnai skaidrībai rakstā ļoti jau prasītos paskaidrojums, no kādas naudas tad Honkongā, Korejā un Taivanā pensijas un citus pabalstus maksā.

pirms 11 gadiem, 2010.01.05 15:02

sesks

Es jau pats samazināju uz 5%,pārējo lai piedomā valsts klāt. Pēc gada būšu nevien parasts tīģeris,bet riktīgs Amūras un brīvībā.

pirms 11 gadiem, 2010.01.05 14:42

Lietotāju raksti