150 litri siltas zupas – tas nav maz!

Alūksnes novada zupas virtuve, kas darbojas kopš 15.janvāra, šajā laikā izsniegusi vairāk nekā 3400 porcijas.

Alūksnes novada pašvaldības izveidotā zupas virtuve strādā no pulksten 14.00 līdz 15.00 Ojāra Vācieša ielā 2a, 1.stāvā (bijušā fotoateljē telpās). Janvārī kopš zupas virtuves darbības pirmās dienas izsniegtas 942 porcijas, februārī – 2191 porcija, bet martā vienā darbības dienā vien izsniegtas 286 porcijas siltas zupas. Lai ievērotu dažādas higiēniskās normas, ēdiens pamatā tiek dalīts promnešanai klientu sarūpētajos traukos, tādēļ lūdzam nākt ar saviem traukiem, jo uz vietas paēst var tie cilvēki, kam nav mājvietas. Arī iedzīvotājiem no pagastiem ir iespēja saņemt siltu zupu, ja viņi iepriekšminētajās dienās atrodas Alūksnē. Sākotnēji zupas virtuves darbība balstījās tikai uz ziedojumiem, šobrīd līdz ar atsaucīgu privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem to nodrošina Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējums. Zupu saskaņā ar noslēgto līgumu gatavo un piegādā SIA „Alta S”. Par pašvaldības piešķirto finansējumu var nodrošināt 130 litrus zupas katrā ēdināšanas reizē, bet papildus no ziedotajiem līdzekļiem ikreiz tiek nodrošināti vēl 20 litri zupas. Paldies privātpersonām un uzņēmumiem, kas ar pārtikas produktu un naudas ziedojumiem atbalsta zupas virtuves darbību. Zupas virtuvei tās darbības laikā kopumā saziedoti 170 lati un 70 santīmi, tajā skaitā 50 lati ieskaitīti Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu kontā, 45 lati - Alūksnes un Apes novada fonda ziedojumu kontā un 75,70 lati ziedoti skaidrā naudā. Paldies jaunākajiem Alūksnes novada zupas virtuves atbalstītājiem - z/s „Dzidrumi” (Ritvars Valters) par ziedoto pārtiku, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem, Guntai Grošai, Viktoram Ščerbakam, Anitai Palmai, Gunitai Kučikai, kas ziedojuši naudu. Pateicoties sadarbības partneriem SIA „Pajumte EA” un SIA „Valrito”, piektdienās zupas virtuve var piedāvāt arī bulciņas. Ziedot zupas virtuvei var Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu kontā LV81UNLA0025104142935 SEB bankā vai Alūksnes un Apes novada fonda kontā LV29LHZB4300104692001 Latvijas Hipotēku un zemes bankā un   LV45PARX0005775440002 „Parex bankā” ar norādi „Ziedojums Alūksnes zupas virtuvei”. Ziedojumu kastītes ar norādi „Zupas virtuvei” atrodas Hipotēku bankā, „Parex bankā”, „Skaistuma darbnīcā”, SIA „Vidzemes papīrs” veikalā un SIA „Pajumte EA” kafejnīcā. Pateicamies visiem, kas palīdzējuši Alūksnes novada zupas virtuves darbībā, lai paēdinātu tos iedzīvotājus, kam šobrīd klājas grūtāk!

Lietotāju raksti