Adventes ieskaņas

28.novembris - sestdiena pirms pirmās adventes. Šo tuvošanos Ziemsvētkiem Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā pulksten 18.00 ieskandinās Babītes jauktais koris “Atskaņa”. Kora pirmsākumi meklējami 1910.gadā Piņķu muižā, bet kā Babītes pagasta jauktais koris tas izveidojās 1983.gadā. Kora pirmais diriģents bija Miervaldis Leja, bet 1985.gadā kora vadību pārņēmis diriģents Valdis Eglītis. Tieši šajā laikā tas ieguvis vārdu “Atskaņa”. 1992.gadā par kora diriģenti ir kļuvusi mūsu novadniece Ginta Pētersone. Kora skanējumu izkopt palīdzējuši kormeistari Aivars Krastiņš, Kārlis Rūtentāls un Ilona Eglīte, bet kopš 1998.gada šo darbu veic Jānis Ozols un Ralfs Šmīdbergs. Klavieru un ērģeļu pavadījumu spēlē Zaiga Lazdiņa. Šoreiz koncertā gan būs pieaicināts cits ērģelnieks.

Korī dzied dažādu paaudžu un profesiju pārstāvji. Tā repertuārā ir gan latviešu, gan citzemju autoru darbi, gan latviešu, gan citu tautu folklora, “a cappella” dziedājumi un lielo formu atskaņojumi.

Koris “Atskaņa” aktīvi koncertē gan Latvijā, gan ārzemēs – Vācijā, Čehijā, Dānijā, Portugālē, Austrijā, Norvēģijā. Dziedātāju kolektīvs ir piedalījies arī visdažādākajos koru konkursos, iegūstot atzinības, godalgas – B.Smetanas 1. starptautiskā koru konkursa Litomišlā (1994., Čehija) sudraba pakāpes laureāts, Starptautiskā konkursa “Harmonija 99” Lindenholchauzenā (1999., Vācijā), bronzas pakāpes laureāts,Starptautiskās koru olimpiādes Brēmenē (2004., Vācijā), sudraba  un zelta pakāpes diplomu ieguvējs. Koris atzinību guvis arī Latvijā, piedaloties 21. Latvijas Dziesmu svētkos (1995.), kļūstot par diplomandu. Koris radoši sadarbojas ar daudziem latviešu komponistiem, kas bagātina kora koncertrepertuāru. Tāpat koris izveidojis sadraudzību ar dažādu valstu pilsētu jauktajiem koriem, folkloras vācēju kopu, šādā veidā bagātinot gan sevi, gan arī veicinot latviešu autoru mūzikas atpazīstamību ārpus savas zemes robežām.

Šoreiz koris “Atskaņa”, diriģentes Gintas Pētersones rosināts, ir vēlējies koncertēt Alūksnes luteriskajā baznīcā ar garīgās mūzikas koncertu. Koncerta programmā ir iekļautas gan lielā formas, gan mazās formas kompozīcijas. Arī komponistu spektrs ir ļoti plašs. Tā ir gan latviešu komponistu J.Vītola, L.Garūtas, gan citzemju komponistu, kā Š.Guno, B.Britena, M.Laurindsema un daudzu citu autoru, mūzika

Nāciet, klausieties, atrodiet laiku pārdomām garīgās mūzikas koncertā!

Lietotāju raksti