Ai, kā gribas troksni

Policija jau informēja par nepieciešamajiem drošības pasākumiem, līdzekļiem un atbildību, kāda iestājas, ja tirgo pirotehniku nepilngadīgām personām vai dara to nelicenzētās tirdzniecības vietās.

 Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, vēršam iedzīvotāju uzmanību vēl uz kādu nepatīkamu, bet reāli eksistējošu faktu - Pirotehnisko izstrādājumu cenas ir augstas, to iegādāšanās prasa līdzekļus, bet troksni - ai, kā gribas! Savādāk vēl kaimiņš nepamanīs, ka arī „manās mājās” svin svētkus, ka man te viss notiek.

Diemžēl Jaungada svinību laikā izdzerto dzērienu skurbulī reizēm vēlme pēc trokšņa ir tik nepārvarami liela, ka roka gluži neapdomīgi sniedzas pēc seifā vai citā glabātuvē ( kā to paredz noteikumi) ieslēgtā šaujamieroča. Vadoties pēc principa- Ja nav gaismas, būs vismaz troksnis, „brašais svinētājs” ņem bisi, dodas mājas pagalmā un „šauj gaisā”.

Lai novērstu šādas nepārdomātas rīcības iespējamās smagās sekas, policija brīdina un atgādina, ka tas ir smags likuma pārkāpums, par ko paredzēta atbildība robežās no licences anulēšanas līdz kriminālatbildībai. Kā atzīst Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Atļauju sistēmas grupas vecākais inspektors Nikolajs Tkačs visi ieroču īpašnieki ir informēti par prasībām, kas noteiktas „Ieroču aprites likumā”, šajā gadījumā konkrēti V nodaļā „Šaujamieroču, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu pielietošanas un izmantošanas nosacījumi un kārtība”, kas skaidri definē, kad, kādai vajadzībai un kādos apstākļos drīkst lietot šaujamieročus. Katrs cits gadījums ir smags likuma pārkāpums. Policija aicina iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un informēt policiju, ja jums ir kaut mazākās aizdomas, ka kāda jums zināma persona šādā veidā „izklaidējas”. Katrs iesniegums tiks izskatīts un lemts jautājums par atbildību. Arī policija sola veikt reidus un pastiprināti kontrolēt, kā tiek ievēroti ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas noteikumi.

Likuma 31. pants nosaka arī pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas kārtību: „Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā”.

Jaukus svētkus visiem vēlot, policija atgādina, ka katram uguņotājam nebūtu par lieku atcerēties, ka kaimiņu mājās un dzīvokļos arī dzīvo cilvēki, kas varbūt ir gluži pretējās domās par troksni un gaismu virpuļiem, kas šņākdami „piezemējas” uz viņu mājas jumta. Saudzēsim sevi, nepārvērtīsim sev un saviem mīļajiem svētkus piedzīvojumā, par ko vēlāk atgādinās vien rūgtas atmiņas un līdzcilvēku sāpes ...

Lietotāju raksti