Aicina 3x3

Šovasar Latvijā atkal notiks divi pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saieti. Pirmais būs Krāslavā no 8. līdz 15. jūlijam, otrais Zaļeniekos no 22. līdz 29. jūlijam.

Krāslavā

Krāslavā ar latgalisku sirsnību tiks uzņemti latvieši no pasaules malu malām. Par saieta mājvietām kļūs Krāslavas pamatskola un Krāslavas Valsts ģimnāzija, pasākumi notiks arī Krāslavas pils teritorijā. Krāslavas saieta tēma ir rota. Rota kā garīgs spēks, dvēseles kultūra, identitāte, mīlestība un izpratne. Saietā varēs mācīties latgaļu valodu kopā ar Valentīnu Lukaševicu un izzināt Latgales kultūras mantojumu ar Ilgu Šuplinsku. Latviešu liksteņstāstus stāstīs Lelde Neimane. Ieskatu žurnālistikas pasaulē sniegs Ansis Bogustovs un Daiga Bitiniece, savukārt savus spēka avotus smelties varēs kopā ar Aloidu Jurčenko un Inesi Krūmiņu. Būs ģimeņu seminārs ar Līgu Ruperti un Māru Tupesi, bet kopā ar Andri Tomašūnu varēs doties pie novada cilvēkiem utt. Varēs izmēģināt roku Latgales tradicionālajā keramikā pie podnieka Valda Pauliņa, koka rotas varēs darināt pie Jāņa Puda, ādas rotas un pastalas pie Agritas Krieviņas. Būs teātris, dejošana, koris. Varēs doties bišu dravā, darināt alu, iepazīt latgaļu virtuvi. Bērni no 3 līdz 6 gadu vecumam darbosies dabas pētnieku un rotaļu pētnieku ievirzē. Bērni no 7 līdz 14 gadiem varēs doties mežā, veidot grafisko dizainu, izdzīvot Krāslavas teikas un pasakas, veidot animācijas filmiņu, sportot utt. Būs doņu cepuru, floristikas, Boņuka darbnīcas, koncerti, nakts diskusijas, nīkšana un danči.

Interesenti var pieteikties līdz 1.maijam, sūtot motivācijas vēstuli Ilzei un Laurim Cekuliem (Bauskas iela 8-14, Rīga, LV – 1004) vai e-pastā: [email protected]×3.lv.

Zaļeniekos

Zaļenieku 3x3 vadīs jelgavnieku Barkānu ģimene, talkā aicinot Apsīšu ģimeni. Stipru pleca sajūtu jau sniedz vietējie Zaļenieku cilvēki – Aivars Brikmanis, Lilita Leoho, Ojārs Briedis, Valija Barkovska, Gunita Kulmane, Zita Krūmiņa. Daudzi no viņiem ar prieku atceras iepriekšējo - 2008. gada 3x3 nometni Zaļeniekos.

Saieta tēma balstīta Annas Brigaderes triloģijas tēmā – Dievs. Daba. Darbs. Caur šo sajūtu un noskaņu arī saieta radošā grupa aicina visu nedēļu paraudzīties uz latviskām un vispārcilvēciskām vērtībām, uz Zaļeniekiem, Zemgali vai vēl plašāk - uz Latviju. Būs prāta izkopšanas ievirzes, sevis apzināšanās prakses, ģimeņu seminārs, savu sakņu pētīšana un novērtēšana, lektoru stāstījumi, Bīrona laika pilsmuižas atmošanās vakars, daudzinājums Tērvetes pilskalnā utt. Bērni dosies dabā, izgatavos šaujamloku, noķers savu pirmo zivi, pieaugušie krāsos dzijas ar augu krāsvielām, darinās mūzikas instrumentus, gatavos puzurus, pīs grozus, leks dančus pilsmuižas parkā. Būs rotu kalšana, pastalu darināšana, alus brūvēšana, tautisko kreklu šūdināšana, joga ar kokli, biodeja, nūjošana.

Pieteikties līdz 1.maijam, rakstot motivācijas [email protected]

Vācijā, Freiburgā

Pirmoreiz 3x3 saiets notiks Vācijā, latviešu centrā Bērzaine, Freiburgā – no 29. jūlija līdz 5. augustam. Tā mērķi un vadlīnijas būs tādas pat kā pārējiem saietiem ASV, Austrālijā, Lielbritānijā, Īrijā un Latvijā – 3x3 domāts visu vecumu latviešiem no visiem kontinentiem, lai padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas, stiprinātu latviskas ģimenes, sekmētu latviskas draudzības un veicinātu latvisku kopības izjūtu. Dalībnieki, gan bērni, gan pieaugušie, visu nedēļu katrs varēs piedalīties divās ievirzēs. Lai Bērzainē ieliktu labus pamatus 3x3 kustībai Viduseiropā, ievirzes vadīs lektori ar ilggadēju pieredzi: Līga Ruperte, Māra Tupese, Inese un Jānis Atis Krūmiņi, Austris Grasis un Ieva Freinberga, Ingus un Egija Krūmiņi, Laila un Jānis Kirmuškas, Līga Reitere, Gunta Jakovela. Dalību apstiprinājusi arī Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde. Pievakarē varēs gatavot dāvanas vai rotas no dabas materiāliem, gleznot, pīt vainagus, adīt, sportot. Būs arī jauniešu seminārs, danči, nīkšana, dziedāšana un vakarēšana pie tējas. Pašiem mazākajiem notiks bēbīšu skoliņa, no 3 līdz 7 gadiem - sprīdīšu skoliņa. Saietā iznāks avīze, būs sava televīzija, tā laikā Monta un Armands Jakoveli filmēs materiālu dokumentālajai filmai par 3x3.

3x3 Bērzainē vadīs Inese Avena, Āris Avens un Indulis Bērziņš. Inese ir Bērzaines saimniece un vadījusi četrus 3x3 Latvijā –  Mazsalacā un Neretā. Bērzaine nu jau vairāk  nekā 65 gadus pieder latviešu organizācijai Daugavas Vanagi Vācijā, ir īsta mazā Latvija, kur iegriezties ikvienam ceļiniekam. Saieta ekskursiju dienā varēs izbaudīt vienu no daudzajām apkārtnes iespējām – Eiropas atrakciju parku, Zentas Mauriņas pēdas Bad Krozingenā, Švarcvaldes kalnus un ielejas, Elzasas vīna ceļu, putnu šovu Ērgļu parkā, puķu salu Mainau, Eiropas lielāko - Reinas ūdenskritumu Šveicē utt.

Rīkotāji aicina dalībniekus pieteikties par brīvprātīgiem palīgiem maiņās palīdzēt virtuvē. maksājot pusi no dalības maksas. Pieteikuma vēstule jāsūta e-pastā: 3×[email protected]

No pirmsākumiem – no 1981. gada līdz 2017. gada rudenim – pasaulē ir notikušas 239 nometnes ar 35 610 dalībniekiem.

Par visiem šī gada 3x3 saietiem un nometnēm Latvijā un pasaulē vairāk informācijas www.3x3.lv.

Lietotāju raksti