Aicina uz semināriem par projektu pieteikumu sagatavošanu „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkursam

Vidzemes plānošanas reģions martā rīkos četrus informatīvos seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkursam. 19. martā pulksten 11.00 tas notiks Alūksnē (Alūksnes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē); 19. martā plkst. 15.30 - Cesvainē (Cesvaines novada pašvaldība, Cesvaine, Pils iela 1a); 23. martā pulksten 15.00 - Smiltenē (Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, Smiltene, Gaujas iela 1).

Aicinām apmeklēt seminārus, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un uzzinātu par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību un šī gada programmas prioritātēm un mērķiem.

Jau ziņots, ka no 9. marta līdz 9. aprīlim plkst. 17.00 izsludināts „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkurss.

2015. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti tādi reģionālas nozīmes projekti, kas paredz šādu uzdevumu izpildi:

* Sagaidot Latvijas simtgadi - Vidzemes unikālā kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma saglabāšana, tostarp apzināšana, izpēte, tālāknodošana, popularizēšana;

* Jaunrades veicināšana un radošo industriju attīstība, tostarp jaunu Vidzemes kultūras produktu radīšana, esošo kultūras pakalpojumu pilnveidošana;

* Zināšanu pārnese, tostarp zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un izmantošana, kā arī kultūras darbinieku zināšanu pilnveide un profesionālā izaugsme;

* Sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana līdzdalība kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.

Konkursa ietvaros šogad tiks sadalīts 72 700 EUR liels finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem. Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams šeit.


Lietotāju raksti