Aicina ziņot par nepilnībām apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbībās

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) aicina iedzīvotājus un uzņēmējus līdz 2.jūnijam piedalīties aptaujā un ziņot par nepilnībām vai negodprātīgu rīcību, ar ko viņi saskārušies, izmantojot apbedīšanas uzņēmumu pakalpojumus.

Tā kā apbedīšanas pakalpojumus cilvēki izmanto emocionāli smagos brīžos, patērētājiem var būt grūti aizstāvēt savas intereses vai izvirzīt sūdzības, ja saņemts nekvalitatīvs pakalpojums vai nepilnīga informācija par pakalpojumu un cenām.

Lai apzinātu, vai tirgū nepastāv konkurences kropļojumi un netiek pārkāptas patērētāju tiesības, kā arī meklētu iespējas nepilnības novērst, Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru veic tirgus uzraudzību. Tās ietvaros gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, kas darbojas šajā tirgū, ir aicināti ziņot par nepilnībām un negodprātīgu rīcību, ar ko viņi saskārušies.

Ziņot iespējams anonīmi līdz 2.jūnijam, aizpildot aptaujas anketu.

Anketa iedzīvotājiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Apbedisanas-Pakalpojumi-Pateretaji

Anketa uzņēmumiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Apbedisanas-Pakalpojumi-Uznemumi

Lietotāju raksti