Aicinājums Latvijas pensionāriem

Ir pagājis ilgs laiks kopš Jūsu bērnības un trauksmainām jaunības dienām. Sakārtotā un brīvā Latvijā Jūs vecumdienās izjustu cieņu, mīlestību un rūpes valstiskā līmenī. Vai to Jūs izjūtat  tagad, līdz bankrotam novestajā Latvijā, mani māc šaubas. Latvijas valdībai un Saeimai Jūs drīzāk esat „izmēģinājuma trusīši” ar ko var veikt bezkaislīgus eksperimentus. Vispilgtākais piemērs tam ir, nu jau izgāzusies pensiju samazinājumu lieta. Bet vai šodien Jūs varat justies droši par savu likteni. Vai Jūs varat būt pārliecināti ka kāds augšās jau neplāno noņemt Jums piemaksas par nostrādāto laiku.

Izvērtējot notiekošo Latvijas politiskajā dzīvē var secināt, ka Latvijas tautas nākotni izlems š.g. rudenī paredzētās Latvijas Saeimas vēlēšanas. Drīz, ļoti drīz iesāksies Latvijas politisko partiju priekšvēlēšanu cīņas, kurās būs „jauni” solijumi ceļā uz gaišo nākotni. Lai iegūtu atbalstu tautā pie varas esošās partijas solīs labot savas kļūdas un opozīcijā esošās partijas (Saskaņas cents, PCTLV) mēģinās izspēlēt divvalodības trumpi un itkā esošo cilvēktiesību  pārkāpumu kārti.

Šādā situācijā Latvijas tautai  bīstamāks ir otrais scenārijs, taču arī pirmais scenārijs nevar garantēt neatkarīgās Latvijas pastāvēšanu un attīstību. Ir tautas paruna par to, ka slīcēja glābšana ir paša slīcēja pienākums. Kritiski apskatot atjaunotās Latvijas valsts attīstību var secināt, ka daļēji morālo atbildību par Latvijas pašreizējo stāvokli ir jāuzņemas arī pašai Latvijas tautai.

Izmantojot izdevību vēlos aicināt Latvijas tautu kļūt politiski aktīvai un  pašai   lemt savu likteni. Aicinu Latvijas pensionārus apvienoties kopīgai cīņai par Latvijas tautas nākotni.   Aicinu atsaukties Latvijas pensionārus un inteliģences pārstāvjus, kuri ir ar mieru piedalīties kopīgas cīņas par Latvijas tautas nākotni organizēšanā un koordinācijā visās Latvijas pašvaldībās. Aicinu barikāžu dalībniekus un ārrindas zemessargus aktīvi atbalstīt manu domu. Mans telefona numurs - 26694977 un pasts - [email protected].

Mums kopīgiem spēkiem ir jāpanāk:

  • tādu Saeimas deputātu ievēlēšanu, kuriem vārdi „Gods kalpot Latvijai” nav tukšas skaņas, bet ir dzīves jēga;
  • tādu Saeimas deputātu ievēlēšanu, kuri apzinās, ka ir jādomā par Latvijas valsts un katra tās iedzīvotāja interesēm nevis par dažādu grupējumu interesēm;
  • Latvijai lojāli noskaņotu, atbildīgu un moderni domājošo cilvēku iesaistīšanu valsts pārvaldē neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma un nacionālās piederības;
  • Latvijas valsts „prihvatizācijas” procesā iesaistīto personu atbildība (kriminālā un morālā) Latvijas tautas priekšā;
  • Latvijas tautsaimniecības harmoniska un sabalansēta attīstība;
  • Korupcijas efektīva un enerģiska apkarošana;
  • Visu Latvijas iedzīvotāju aktīva iesaistīšanāš sociālajās, kultūras un politiskajās aktivitātēs.

Dievs svētī Latviju un Latvijas tautu!

Lietotāju raksti