Aicinām parunāt ar skolnieku par ugunsdrošību

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sākoties jaunajam mācību gadam, vecākus un pedagogus aicina ar bērniem pārrunāt, kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi, un kā rīkoties gadījumā, ja notikusi nelaime un ir nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju, mediķu vai policijas palīdzība.

Šobrīd daudzi bērni atgriežas pilsētā, mainās viņu dienaskārtība un ikdienas darbi. Daudziem jaunāko klašu skolēniem jākļūst patstāvīgiem - pašiem jādodas uz skolu, pašiem jāuzsilda pusdienas un jādarbina elektriskās un sildierīces. VUGD apkopotā statistika liecina, ka visbiežāk bērnu izraisītie ugunsgrēki izceļas no plkst. 15.00 - 19.00, tātad laikā, kad stundas skolā ir jau beigušās, bērni vieni paši saimnieko, gaidot vecākus mājās no darba. Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir palaidnība un pārgalvība, ļoti bieži tie izceļas tieši no bērnu nezināšanas un neprasmes veikt saimnieciskos darbus, kā arī vienkāršas ziņkārības.

Skolā bērni var iegūt vispārīgas zināšanas par ugunsdrošību, bet vecākiem šie jautājumi būtu jāpārrunā ar bērniem individuāli, ņemot vērā bērna vecumu un raksturu, kā arī sadzīves apstākļus, piemēram, atkarībā no tā vai mājās ir centrālā vai malkas apkure, vai ēdiens tiek gatavots uz elektriskās vai gāzes plīts utt. Līdzās tam sākotnēji visi šie darbi bērniem būtu jāveic kopā ar pieaugušajiem, sākumā darbojoties kopā, pēc tam ļaujot bērniem rīkoties patstāvīgi, taču pavērojot un izstāstot, ko un kā labāk un drošāk darīt.

Pieaugušajiem ir jāizskaidro bērniem, ka par ikvienu nelaimi jāziņo nekavējoties, jo tad ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumu, turklāt norādot, ka bērnam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods. Kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā paglābties pašam, paglābt līdzcilvēkus, bet gan kā izvairīties no gaidāmā soda, kā noslēpt savu pārkāpumu.

Bērniem ir svarīgi izskaidrot, kā rīkoties, ja ir notikusi nelaime, kādos gadījumos, kur meklēt palīdzību - doties pie kaimiņiem, zvanīt vecākiem vai nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un kādu informāciju nodot dispečeriem. Brīdī, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet pat pieaugušie mēdz apjukt, tāpēc mājoklī bērnam redzamā un zināmā vietā vajadzētu uzrakstīt vienotā ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112 un vizualizēt, kādai jābūt bērna rīcībai, ja notikusi nelaime.

Līdzās sarunai ar vecākiem, pastāv vēl vairākas iespējas, kā skolēniem uzzināt par ugunsdrošību un kā nepieļaut nelaimes izcelšanos:

  • *Mācību gada laikā daudzās skolās tiek rīkotas nodarbība, uz kurām tiek aicināti VUGD darbinieki, kuri ne tikai teorētiski skaidro bērniem par drošību, bet arī no savas pieredzes, minot konkrētus piemērus, izskaidro pārgalvīgas rīcības sekas. Tāpat pārsvarā, sākoties mācību gadam skolās, notiek arī praktiskās mācības - evakuācija.

  • *Skolām, iepriekš piesakoties, ir iespēja viesoties ugunsdzēsības daļās un uzzināt vairāk par ugunsdzēsēja glābēja profesiju un ikdienu, iepazīties ar aprīkojumu un pārrunāt dažādus ar drošību saistītus jautājumus.

  • *Vecāki un pedagogi kopā ar bērniem ir aicināti arī apmeklēt Latvijas ugunsdzēsības muzeju, kas atrodas Rīgā, Hanzas ielā 5, kur varēs uzzināt daudz interesanta ne tikai par ugunsdzēsības vēsturi, bet arī ugunsdzēsēju darbu šodien, ugunsdrošību, un kā pasargāt sevi un savus draugus no nelaimes, kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks.

  • *VUGD mājas lapā www.vugd.gov.lv ir apkopoti drošības padomi, kā rīkoties dažādās situācijās.

Lietotāju raksti