Aicinām piedalīties e - prasmju nedēļas pasākumos

Eiropas e - prasmju nedēļa visā Latvijā notiks no 26. līdz 30. martam un tās mērķis ir attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt  e - prasmju apgūšanu un popularizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju profesiju. Alūksnes novadā E-prasmju nedēļas pasākumi notiks vairākās bibliotēkās.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā apmeklētājus konsultēs par darba meklēšanas iespējām internetā un e - pakalpojumu izmantošanu. Notiks arī vairāki pasākumi - „Paraksties virtuāli!”, kurā sniegs informāciju par eParakstu un tā saņemšanas un izmantošanas iespējām, pasākumā „Meklē un atrodi!” skolotājus, skolēnus un citus interesentus konsultēs par informācijas meklēšanu datu bāzēs www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv, bet informācijas stundā „Kā Vinnijs Pūks apmaldījās internetā” sākumskolas vecuma bērniem stāstīs par drošību internetā. Informācijas stundā „Izmanto iespējas!” varēs uzzināt par Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kā arī par grāmatu rezervēšanas iespējām internetā. Seniorus pasākumā „Sāksim mācīties!” konsultēs par pamatprasmju apguvi darbā ar datoru un internetu. Par e - mācību kursiem un datorprasmju apgūšanu stāstīs pasākumā „Mācies pats!”.

Veclaicenes bibliotēkā e – prasmju nedēļas laikā apmeklētājus konsultēs par iespējām apgūt e - prasmes, kā arī bez maksas iepazīstinās ar datubāzēm www.letonika.lv un www.news.lv.

Māriņkalna bibliotēkā 28. martā organizēs informācijas dienu pieaugušajiem apmeklētājiem ,,E - prasmes ērtākai ikdienai”, bet Jaunannas bibliotēkā 29. martā notiks pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Pirmais klikšķis”.

Alsviķu bibliotēkā visas nedēļas garumā būs plašs pasākumu klāsts. 26. un 28. martā no pulksten 9 līdz 13 mācības turpinās iesācēji darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām. 29. martā pulksten 10 notiks pasākums pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” audzēkņiem „Vai Tu to zini”, bet visas nedēļas garumā jebkurš interesents varēs saņemt atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem darbā ar datoru un interneta lietošanu.

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 28. martā visus interesentus konsultēs par iespēju piekļūt Lursoft laikrakstu bibliotēkai, portālam biblioteka.lv, kā arī portāliem www.letonika.lv  un www.filmas.lv.

Malienas bibliotēkā visas nedēļas garumā varēs uzzināt par e - pakalpojumiem, bet 28. martā notiks pasākums „Jaukais pasaku portāls”, kurā speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” audzēkņi mācīsies izmantot portālu www.pasakas.net.

Pededzes bibliotēkā e - prasmju nedēļas apmeklētājus konsultēs par iespējām apgūt un pielietot e - prasmes, iesniegt elektroniski ienākumu deklarācijas. Skolēniem organizēs konkursu „Mūsmājās ir ļoti daudz visa kā interesanta”, kura gaitā atbildes uz jautājumiem būs jāatrod internetā. Labākos konkursa dalībniekus apbalvos.

Kalncempju bibliotēkā e - prasmju nedēļā notiks vairāki pasākumi - 26. martā pasākumā „Mans draugs dators” varēs apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu, 27. martā bibliotēkā organizēs informācijas stundu „Meklē un atrodi datu bāzēs!”, izmantojot Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu un datu bāzes, bet 28. martā varēs apgūt informācijas meklēšanu mājas lapā www.google.lv, savukārt 29. martā apmeklētājus aicinās uz informācijas stundu darba meklētājiem par darba meklēšanas iespējām internetā. Nedēļas noslēgumā - 30. martā būs informācijas stunda „Filmas, televīzija, radio... internetā” un prezentācija „Latvijas gada monēta 2011”.

Jaunalūksnes bibliotēkā e - prasmju nedēļā paredzēti vairāki pasākumi. 27. martā pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem demonstrēs „Trešais tēva dēls” veidoto video filmiņu „Veiksmes stāsts”, 28. martā paredzēta e - stunda „Pirmais klikšķis” iedzīvotājiem bez e - prasmēm. 29. martā pašus mazākos iepazīstinās ar portālu www.pasakas.net, bet vecāko paaudzi informēs par filmu skatīšanās iespējām portālā www.filmas.lv.

29. un 30. martā notiks pasākums „Tu to vari”, kad varēs apgūt Lauku atbalsta dienesta piedāvātos e - pakalpojumus. Nedēļu noslēgs pasākums „Mans draugs dators” 30. martā pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” vecākajai bērnu grupai.

Zeltiņu bibliotēkā no 27. līdz 30. martam apmeklētājus bez e - prasmēm aicinās uz nodarbībām „Pirmais klikšķis”, savukārt 29. martā paredzēta nodarbība „Tavas iespējas internetā”, kuras mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar populārām interneta adresēm.

Aicinām Alūksnes novada iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par e – prasmju nedēļas norisēm, interesējoties par tām bibliotēkās, www.aluksne.lv un www.eprasmes.lv!

Lietotāju raksti