Aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai valsts svētkos

Vēl līdz 22.oktobrim Alūksnes novada pašvaldībā var iesniegt pieteikumus iedzīvotāju apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.

Turpinot tradīciju, pašvaldība valsts svētkiem veltītajā pasākumā pateiksies cilvēkiem, kas devuši īpašu ieguldījumu citu cilvēku un novada dzīvē. Pašvaldības Atzinības rakstu un balvu šajā svētku reizē pasniegs par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem, kā arī Alūksnes novada popularizēšanu šādās jomās: tautsaimniecība, izglītība, veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība, kultūra, sports, sabiedrība, kā arī mecenāts.

Apbalvošanai var pieteikt ne tikai Alūksnes novada iedzīvotājus, bet arī citviet dzīvojošus labdarus, kas devuši savu ieguldījumu novada un tā iedzīvotāju labā. Lēmumu par to, kuras personas apbalvot, pieņems Alūksnes novada dome. Šogad līdz ar Atzinības rakstu apbalvojamie saņems balvu – no sudraba izgatavotu ozolzīli.

„Šī balva – ozolzīle – ir izvēlēta simboliski. Līdzīgi kā no mazas ozolzīles izaug liels ozols, tā arī varbūt pavisam neliels labs darbs var sniegt svarīgu atbalstu kādam cilvēkam. Aicinu Alūksnes novada ļaudis ieteikt tos labos cilvēkus, kas ir pelnījuši saņemt šo apbalvojumu,” mudina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins.

Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā „www.aluksne.lv” sadaļā „Normatīvie akti un dokumenti” var iepazīties ar nolikumu, kas nosaka šī apbalvojuma piešķiršanas kārtību.

Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu var rakstīt brīvā formā. Lūdzam ierosinājumā norādīt apbalvošanai pieteiktās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu un ieņemamo amatu, kā arī motivētu pamatojumu, kādēļ šī persona būtu jāapbalvo. Lūdzam norādīt informāciju arī par pieteikuma iesniedzēju - vārdu un uzvārdu vai organizācijas nosaukumu.

Ierosinājumus apbalvošanai ar norādi „Pieteikums apbalvošanai 18.novembrī” līdz 22.oktobrim lūdzam sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai (Dārza ielā 11, Alūksnē, LV – 4301), iesniegt Alūksnes novada pašvaldības kancelejā (306. kabinetā) personīgi vai arī sūtīt pa e-pastu: „[email protected]”.

Lietotāju raksti