Aicinām uz labdarības koncertu

Vidējam lasītājam kā man, avīze un tajā rakstītais pašlaik ir kā atpūta starp rudens darbiem, dārza nokopšanu, konservēšanu, ogošanu un sēņošanu. Labprāt izlasu, kā klājies citiem mežā gājējiem, un kopā pārdzīvoju kāda nomaldīšanos mežā.

Tādam lasītājam kā es, avīze izdzen vienu, nē, pat vairākas vagas, pa kurām godprātīgs pilsonis klumburo uz vēlēšanām, zemu nokāris galvu, lai cieši lūkojoties sev zem kājām, kaut nedaudz saprastu, kas īsti notiek drudžainajos priekšvēlēšanu arumos. Jo zemāk galva liecas, jo vairāk pazūd dzīves kopējā izpratne, bet dzīve turpināsies arī pēc vēlēšanām un solījumiem!

Kā var atrast ceļu mājup, ja kāds apmaldījies, piemēram, Īslandes mežā? Jāpieceļas kājās.

Kā var ieraudzīt kaut ko patiesi lielu sev priekšā? Jāatgāž galva.

Kā var paspēt izdarīt visus darbus, kas kavējas laika trūkuma dēļ? Jāpaņem klāt vēl kāds pienākums.

Kā var iztikt ar ierobežotiem līdzekļiem? Jādalās tajos ar vēl kādu citu.

Adventistu Alūksnes draudze septembra nogalē mēģinās gan piecelties kājās, lai redzētu pāri krūmājam, par kādu kļuvusi parastā ikdiena, gan atgāzt galvu, lai ticībā saskatītu patiesi Lielo, gan iesaistīties rūpēs un pienākumos par līdzcilvēkiem pilsētā.

Adventistu Baznīca ir protestantiska novirziena kristīga baznīca, kas līdz ar citiem kristiešiem tic tam, kas ir rakstīts Bībelē. Lai cik atšķirīgi nebūtu cilvēku uzskati par dzīves jēgu, mūsu pārliecība ir, ka tieši šī grāmata sniedz vispatiesāko atbildi uz trim jautājumiem: No kurienes es nāku? Kas es esmu? Uz kurieni es dodos? Mēs katrs savā atšķirīgā veidā esam nonākuši pie savas dzīves lielākā atraduma – mūžīgās dzīves apsolījuma, ko dāvā Jēzus Kristus. Ticot un pieņemot Viņu par mūsu dzīves vadītāju, mēs ikdienas piedzīvojam drošību, mieru un stabilitāti. Mēs katrs varam apliecināt, ka Dievs ir labs, un Viņu interesē ikviena mūsu dzīve, bet jo īpaši tās gala iznākums. Mūsu draudze ir kā garīga ģimene, kurā valda kristīgās sadraudzības, kalpošanas un pielūgsmes gars. Tai piebiedroties ir aicināts ikviens.

Adventistu Alūksnes draudze aicina savas 90.gadu jubilejas atcerē sestdien, 25.septembrī, plkst.11.00, Alūksnes novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē Dārza ielā 11 uz labdarības koncertu.

Koncertā piedalīsies Adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Viesturs Reķis, Adventistu baznīcas koris no Valmieras, vadītāja Elīna Gaile, dažādi mūziķi, kā arī viesi. Ziedojumi labdarības koncertā paredzēti Alūksnes novada zupas virtuvei, kas informējusi, ka oktobrī atsāks darbību. Aicinām ikvienu pilsētas un novada iedzīvotāju uz labdarības pasākumu, lai mēs varam palīdzēt sagatavot ziemas krājumus ne tikai savai ģimenei, bet arī nodrošināt pusdienas tiem, kam pašlaik klājas grūtāk kā mums.

Lietotāju raksti