Aicinu pensionārus apvienoties kopīgai cīņai par Latvijas nākotni!

Ir pagājis ilgs laiks kopš jūsu bērnības un trauksmainām jaunības dienām. Sakārtotā un brīvā Latvijā jūs vecumdienās izjustu cieņu, mīlestību un rūpes valstiskā līmenī. Vai to jūs izjūtat  tagad līdz bankrotam novestajā Latvijā, mani māc šaubas. Latvijas valdībai un Saeimai jūs drīzāk esat „izmēģinājuma trusīši”, ar ko var veikt bezkaislīgus eksperimentus. Visspilgtākais piemērs tam ir nu jau izgāzusies pensiju samazinājumu lieta. Bet vai šodien jūs varat justies droši par savu likteni? Vai jūs varat būt pārliecināti, ka kāds augšā jau neplāno noņemt jums piemaksas par nostrādāto laiku?

Izvērtējot notiekošo Latvijas politiskajā dzīvē, var secināt, ka Latvijas tautas nākotni izlems šā gada rudenī paredzētās Latvijas Saeimas vēlēšanas. Drīz, ļoti drīz iesāksies Latvijas politisko partiju priekšvēlēšanu cīņas, kurās būs „jauni” solijumi ceļā uz gaišo nākotni. Lai iegūtu atbalstu tautā, pie varas esošās partijas solīs labot savas kļūdas un opozīcijā esošās partijas (Saskaņas centrs, PCTVL) mēģinās izspēlēt divvalodības trumpi un it kā esošo cilvēktiesību  pārkāpumu kārti.

Šādā situācijā Latvijas tautai  bīstamāks ir otrais scenārijs, taču arī pirmais scenārijs nevar garantēt neatkarīgās Latvijas pastāvēšanu un attīstību. Ir tautas paruna par to, ka slīcēja glābšana ir paša slīcēja pienākums. Kritiski apskatot atjaunotās Latvijas valsts attīstību, var secināt, ka daļēji morālā atbildība par Latvijas pašreizējo stāvokli ir jāuzņemas arī pašai Latvijas tautai.

Aicinu Latvijas tautu kļūt politiski aktīvai un pašai lemt savu likteni! Aicinu Latvijas pensionārus apvienoties kopīgai cīņai par Latvijas tautas nākotni! Aicinu pensionārus individuāli un pensionāru biedrības Latvijas novados izvērtēt manu priekšlikumu un uzsākt jaunas politiskās partijas atbalsta grupu izveidi! Aicinu barikāžu dalībniekus un ārrindas zemessargus aktīvi iekļauties atbalsta grupu izveidē! Aicinu atsaukties Latvijas inteliģences pārstāvjus, kuri būtu ar mieru piedalīties jaunas politiskās partijas programmas un statūtu izstrādē! Aicinu visus Latvijas iedzīvotājus, kuri ir integrējušies Latvijas sabiedrībā neatkarīgi no savas sociālās vai nacionālās piederības aktīvi atbalstīt jaunas politiskās partijas izveidi!

Mums kopīgiem spēkiem ir jāpanāk:
tādu Saeimas deputātu ievēlēšana, kuriem vārdi „Gods kalpot Latvijai” nav tukšas skaņas, bet ir dzīves jēga;
tādu Saeimas deputātu ievēlēšana, kuri apzinās, ka ir jādomā par Latvijas valsts un katra tās iedzīvotāja interesēm, nevis par dažādu grupējumu interesēm;
Latvijai lojāli noskaņotu, atbildīgu un moderni domājošo cilvēku iesaistīšana valsts pārvaldē neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma un nacionālās piederības;
Latvijas valsts „prihvatizācijas” procesā iesaistīto personu atbildība (kriminālā un morālā) Latvijas tautas priekšā;
Latvijas tautsaimniecības harmoniska un sabalansēta attīstība;
korupcijas efektīva un enerģiska apkarošana;
visu Latvijas iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās sociālajās, kultūras un politiskajās aktivitātēs.
Dievs, svētī Latviju un Latvijas tautu!

Lietotāju raksti